SpStinet - vwpChiTiet

 

Việt Nam -Trung Quốc hợp tác bảo hộ sở hữu trí tuệ

Kinh nghiệm về góp vốn bằng tài sản trí tuệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị và thẩm định đơn sáng chế, hai bên cùng chia sẻ.

Bản ghi nhớ hợp tác song phương được Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Sở hữu trí tuệ Trung Quốc (CNIPA) ký ngày 14/6 tại Hà Nội, nhằm tạo nền tảng phát triển, chia sẻ kinh nghiệm của hai nước. Trong đó việc xây dựng và triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia, thẩm định và cấp quyền, huy động vốn bằng tài sản trí tuệ và các dịch vụ thông tin nhằm tạo thuận lợi cho việc sử dụng tài sản trí tuệ... là nhiệm vụ trọng tâm. Hai bên sẽ cùng nhau hỗ trợ chuyên môn trong lĩnh vực sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và việc quản lý nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, góp phần tạo thuận lợi cho việc bảo hộ và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.

Cục trưởng Đinh Hữu Phí (phải) và ông Shen Changyu ký Bản ghi nhớ. Ảnh: HM.
Cục trưởng Đinh Hữu Phí (phải) và ông Shen Changyu ký Bản ghi nhớ. Ảnh: HM.

CNIPA trong top 5 cơ quan sở hữu trí tuệ lớn và hiện đại nhất thế giới, với hơn 10.000 thẩm định viên Sáng chế và 15.000 thẩm định viên Nhãn hiệu. "Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam mong muốn học hỏi những lĩnh vực mà CNIPA có thế mạnh trong định giá và góp vốn bằng tài sản trí tuệ; thương mại hóa tài sản trí tuệ; khai thác công nghệ trí tuệ nhân tạo trong quản trị và thẩm định đơn sáng chế và nhãn hiệu; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao... đặc biệt là kinh nghiệm xử lý đơn tồn", ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam nói.

Với việc áp dụng hệ thống giám sát, nâng cao chất lượng thẩm định, CNIPA đặt mục tiêu cho thời hạn thẩm định hơn từ năm 2020 trở đi đối với Sáng chế là 16 tháng, Nhãn hiệu là 4 tháng. CNIPA đã hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện và đang bắt đầu triển khai giai đoạn tiếp theo của Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia: "CNIPA sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam các kinh nghiệm và đánh giá kết quả thực hiện và định hướng giai đoạn mới của Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia của Trung Quốc", ông Shen Changyu, Cục trưởng CNIPA nói.

Hải Minh

Các tin khác: