SpStinet - vwpChiTiet

 

Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp chủ lực

Ngày 16/5, Sở Công thương và một số sở, ngành liên quan của TP.HCM đã đến khảo sát, đánh giá năng lực thực tế và làm việc với một số doanh nghiệp (DN) công nghiệp chủ lực trên địa bàn.

Đoàn công tác Sở Công thương và các sở, ngành của thành phố
đến khảo sát thực tế tại DN. Ảnh: VGP/Lê Anh

Ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, năm 2018, TP.HCM đã công bố danh sách 7 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực. Trong đó, Sở Công thương là đầu mối trong việc hỗ trợ và thúc đẩy phát triển nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực này, qua đó thúc đẩy những sản phẩm công nghiệp tiềm năng khác phát triển.

Do đó, trong năm 2019 này, thành phố sẽ tổ chức các đoàn trực tiếp làm việc tại DN để kịp thời nắm bắt tình hình và tháo gỡ khó khăn cho DN sản xuất.

Để có những đánh giá toàn diện, theo ông Phạm Thành Kiên, DN cần chia sẻ thông tin thực tế trong hoạt động sản xuất, kể cả thuận lợi lẫn khó khăn. Với những khó khăn thuộc thẩm quyền, Sở sẽ tháo gỡ ngay. Những vấn đề liên quan đến sở ngành khác sẽ được ghi nhận và báo cáo UBND thành phố có chỉ đạo kịp thời, hỗ trợ cho DN.

Làm việc với Đoàn công tác, một số DN trên địa bàn TP.HCM cho biết một số khó khăn, như không thể vay vốn ngân hàng hoặc được vay nhưng vốn cho vay rất thấp, không đủ để tái đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm; quy hoạch, sử dụng đất cho DN thiếu ổn định gây khó cho DN đầu tư, xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh…

Liên quan đến quy hoạch sản xuất công nghiệp, đại diện Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM cho biết, hiện thành phố đang xem xét quy hoạch lại các khu chế xuất - khu công nghiệp. Chủ trương của thành phố khuyến khích các DN chuyển vào các khu chế xuất - khu công nghiệp tập trung; có chính sách ưu tiên cho DN sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố.

Do vậy, về lâu dài, các cơ sản xuất kinh doanh phải tính đến phương án dịch chuyển vào khu chế xuất - khu công nghiệp, chỉ như vậy mới có điều kiện hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, DN còn có cơ hội tận dụng cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư, vốn, tiếp cận mới công nghệ để cải tiến sản phẩm...

Lê Anh

Nguồn: chinhphu.vn

Các tin khác: