SpStinet - vwpChiTiet

 

Cấu trúc dao động mực nước ven bờ Việt Nam thông qua phân tích phổ

Đề tài do ThS. Hoàng Trung Thành (Trung tâm Hải văn) thực hiện nghiên cứu cấu trúc của dao động mực nước biển ven bờ Việt Nam qua phân tích phổ dựa trên số liệu thực đo.
Các kiểu phân tích bao gồm: số liệu quan trắc mực nước giờ, mực nước ngày và mực nước tháng.
Qua các kết quả phân tích cho thấy, dao động mực nước biển vùng ven bờ Việt Nam bao gồm các dải dao động thủy triều, dao động synốp và quy mô dài. Các dao động triều có thành phần chu kỳ và tương quan năng lượng giữa các nhóm toàn nhật, bán nhật và nước nông khác nhau ở các đoạn bờ khác nhau. Các dao động synốp có các chu kỳ một số ngày và có phần đóng góp đáng kể vào phương sai chung của mực nước. Trong biến thiên của mực nước biển có mặt các dao động chu kỳ dài cỡ một số năm đến hàng chục năm có thể liên quan tới những biến động hoàn lưu khí quyển quy mô hơn 2 năm và các quy mô liên thập niên. Khía cạnh này cần được nghiên cứu tiếp nhằm tiến tới dự báo dài hạn về mực nước.
LV (nguồn: TC Khí tượng Thủy văn, 9/2009)

Các tin khác: