SpStinet - vwpChiTiet

 

Dùng phân lân quá mức sẽ gây hại đến các vi sinh vật cần cho cây sống khỏe

Lân (phốt pho) rất quan trọng cho thực vật phát triển. Nhờ có lân, thực vật có thể tiếp nhận và lưu trữ năng lượng giúp cho chúng phát triển mạnh mẽ. Không có lân, thực vật yếu ớt, còi cọc, bạc màu và có sản lượng thấp. Vì vậy, nhà nông thường dùng phân lân để tăng lượng phốt pho trong đất. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây cho thấy, bón lân quá mức lại gây ra tổn thương cho cây trồng vì thay đổi thành phần và chức năng của các vi khuẩn trong đất.

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Phytobiomes, nhóm các nhà khoa học do tiến sĩ Terrence Bell và Jenny Kao-Kniffin tại Đại học bang Pennsylvania dẫn đầu đã nghiên cứu về tác động của dinh dưỡng đến các chức năng của vi sinh vật trong đất, thông qua nhiều các đợt bón phân và chuyển giao vi sinh vật, để khảo sát tác động của các chất dinh dưỡng và vi sinh vật đất đến sức khỏe của cây trồng. Kết quả cho thấy, đất được bón với lượng phốt phát cao có thể làm cho hiệu suất của cây kém hơn. Hơn thế, dường như các vi sinh vật đất đã tác động tiêu cực đến năng suất của cây.

Để đi đến kết luận này, nhóm nghiên cứu đã trồng bốn thế hệ cỏ linh lăng (Medicago sativa) trong đất với nồng độ bón phân lân khác nhau (từ thấp đến cao). Sau mỗi đợt trồng, một lượng nhỏ đất (gồm cả các vi sinh vật từ đất) từ chậu chứa các cây phát triển mạnh nhất được chuyển sang thế hệ tiếp theo. Sau đó, họ sử dụng các vi sinh vật theo từng điều kiện dinh dưỡng (bón phân) để nghiên cứu xem quá trình bón phân tác động thế nào đến việc thay đổi chức năng của vi sinh vật đất.

Kết quả cho thấy, cây cỏ linh lăng được trồng trong đất được xử lý bằng phân phốt pho vô cơ cao (hoặc với các vi khuẩn từ phương pháp xử lý này trong phân có lượng phốt pho thấp), phát triển kém hơn cỏ linh lăng trồng trong đất được bón phốt pho với hàm lượng phốt pho thấp hơn, hoặc không có phốt pho trong thành phần bón. Sử dụng trình tự DNA thông lượng cao, họ thấy rằng thành phần của vi sinh vật phát triển trong điều kiện phốt pho vô cơ cao khác hẳn với các phương pháp bón khác.

Những phát hiện này cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung, nhưng họ cho rằng, bón phân lân quá nhiều có thể tác động tiêu cực lâu dài đến năng suất cây trồng vì làm giảm các vi sinh vật (hoặc cách chúng hoạt động) quan trọng đối với sức khỏe của chúng.

Các tin khác: