SpStinet - vwpChiTiet

 

Xu hướng ứng dụng tro xỉ nhiệt điện làm phụ gia trong sản xuất vật liệu ngành xây dựng

Là tên chuyên đề đầu tiên trong năm 2019 của Chương trình "Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ" do Trung tâm Thông tin và thống kê KH&CN TP.HCM tổ chức vào sáng 22/3 sắp tới, tại 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM. Mời Quý vị quan tâm tham dự.

Nội dung chương trình bao gồm các phần:

Phần I: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và ứng dụng tro xỉ nhiệt điện trên thế giới và tại Việt Nam

  • Tình hình phát thải tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện đốt than tại Việt Nam.
  • Tính chất của tro xỉ các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam.
  • Nghiên cứu và ứng dụng tro xỉ nhiệt điện trên thế giới và tại Việt Nam.

Trình bày: ThS. Lê Văn Quang - Viện Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng)

Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng tro xỉ sản xuất vật liệu ngành xây dựng trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế

Trình bày: CN. Nguyễn Trung Hiếu - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM.

Phần III: Giới thiệu nghiên cứu và ứng dụng tro xỉ nhiệt điện để chế tạo vật liệu phủ cho các bãi chứa chất thải rắn công nghiệp tại Viện Vật liệu Xây dựng

  • Giải pháp nghiên cứu, chế tạo vật liệu phủ từ tro bay nhiệt điện.
  • Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng vật liệu phủ chống phát tán ô nhiễm cho bãi chất thải rắn công nghiệp.
  • Giới thiệu tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12249:2018 về tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp.

Trình bày: ThS. Lê Văn Quang - Viện Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng)

  • Sử dụng tro xỉ nhiệt điện chế tạo gạch xây không nung.

Trình bày: Ông Nguyễn Chí Dũng - Giám đốc Công ty Gạch không nung Ngôi sao Bình Dương.

Phần IV: Thảo luận

(*) Trong khuôn khổ buổi báo cáo, có trưng bày sản phẩm gạch không nung sử dụng tro xỉ nhiệt điện và các sản phẩm vật liệu phủ cho bãi chất thải rắn công nghiệp chế tạo từ tro bay.

 

Để công tác tổ chức tiếp đón được chu đáo, Quý đơn vị quan tâm điền phiếu đăng ký tham dự và gửi về địa chỉ:

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM

Phòng Cung cấp Thông tin

Địa chỉ: 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3824 3826 (Hải Yến)

Fax: (028) 3829 1957 

Email: xuhuongcongnghe@cesti.gov.vn

 

* Quý vị có thể tải Thư mờiPhiếu đăng ký tham dự hoặc Đăng ký trực tuyến tại đây.

Các tin khác: