SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng, xử lý, đóng gói rau bầu đất tía và sâm đất ba cạnh

Đề tài do tác giả Lê Sĩ Ngọc và cộng sự (Trung tâm Phát triển KH&CN Trẻ) thực hiện nhằm xác định một số biện pháp kỹ thuật trong quy trình trồng và công nghệ xử lý, đóng gói cho 2 loại rau bầu đất tía (Gynura procumbens (Lour) Merr) và sâm đất ba cạnh (Talinum triangulare (Jacq.) Wild) cho năng suất cao, đảm bảo chất lượng tốt, giảm tỷ lệ hao hụt, kéo dài thời gian bảo quản rau sau thu hoạch.

Sâm đất ba cạnh và bầu đất tía là loại rau hoang dại, chủ yếu được khai thác từ tự nhiên hoặc trồng theo kinh nghiệm của người nông dân, sản xuất trên diện tích nhỏ nên sản lượng thấp. Nhu cầu người dân đang có xu hướng sử dụng các loại rau hoang dại, rau bản địa để làm thực phẩm là rất lớn. Tuy nhiên, chưa có các nghiên cứu về kỹ thuật nhân giống, biện pháp bón phân thích hợp cho các loại rau này nên năng suất thường thấp, giá trị kinh tế mang lại cho người trồng chưa cao.

Nhóm tác giả tiến hành các nội dung: xác định nồng độ NAA thích hợp (với các thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, nồng độ NAA: 0, 50, 100, 150, 200 ppm); thí nghiệm xác định liều lượng phân đạm và phân hữu cơ thích hợp (với 4 lượng đạm: 0, 20, 40, 60 mg/ha, 4 công thức phân hữu cơ: đối chứng 70% đất xám + 30% tro trấu + 0% phân hữu cơ; nghiệm thức1: 60% đất xám + 30% tro trấu + 10% phân hữu; nghiệm thức2: 50% đất xám + 30% tro trấu + 20% phân hữu cơ; nghiệm thức3: 40% đất xám + 30% tro trấu + 30% phân hữu cơ); nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ xử lý, đóng gói (thí nghiệm khảo sát nồng độ xử lý ozone, với 6 nồng độ ozone 0, 1, 2, 3, 4 và 5 ppm xử lý trong thời gian 4 phút; thí nghiệm khảo sát bao bì thích hợp, sử dụng bao PE với số lượng đục lỗ khác nhau).

Kết quả cho thấy, cây bầu đất tía và sâm đất ba cạnh không xử lý với NAA có số rễ/hom và chiều dài rễ ít hơn so với những cây được xử lý nhưng có mức tăng trưởng đủ tiêu chuẩn đem trồng. Đối với cây bầu đất tía, lượng phân đạm 40 kg/ha, bón phân hữu cơ với công thức: 50% đất xám + 30% tro trấu + 20% phân hữu cơ, còn cây sâm đất ba cạnh lượng phân đạm 40 kg/ha, bón phân hữu cơ với công thức: 40% đất xám + 30% tro trấu + 30% phân hữu cơ là thích hợp nhất cho sự phát triển của cây, đồng thời cho năng suất và chất lượng cây cao nhất.

Cây bầu đất tía thu hoạch sau 22 ngày trồng được xử lý với ozone 5 ppm trong 4 phút, sử dụng bao PE đục 40 lỗ/m2 ở 15–160C, thời gian bảo quản gấp hơn 4 lần so với nghiệm thức đối chứng. Cây sâm đất ba cạnh được thu hoạch sau 24 ngày trồng, xử lý với ozone 4 ppm trong 4 phút, sử dụng bao PE đục 20 lỗ/m2 bảo quản 15–160C, thời gian bảo quản gấp hơn 3 lần so với nghiệm thức đối chứng.

Các tin khác: