SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiệm thu đề tài KH&CN độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu nguyên nhân và xây dựng quy trình công nghệ cảnh báo, dự báo hiện tượng mực nước biển dâng dị thường tại Miền Trung và Nam Bộ Việt Nam”

Ngày 20/02, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu Đề tài KH&CN độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu nguyên nhân và xây dựng quy trình công nghệ cảnh báo, dự báo hiện tượng mực nước biển dâng dị thường tại Miền Trung và Nam Bộ Việt Nam”, mã số ĐTTĐL-CN.35/15, thời gian thực hiện 3 năm (từ tháng 11/2015 – 10/2018). Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Quang Tiến và cơ quan chủ trì là Trung tâm Ứng dụng công nghệ Khí tượng thủy văn (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường). Đề tài được Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất, đặt hàng nghiên cứu năm 2015.

Đề tài có 2 mục tiêu nghiên cứu:

1.  Xác định được nguyên nhân gây mực nước biển dâng dị thường tại miền Trung và Nam Bộ Việt Nam.

2.  Xây dựng được quy trình công nghệ cảnh báo, dự báo mực nước biển dâng dị thường tại miền Trung và Nam Bộ Việt Nam.

Kết quả chính đã đạt được của đề tài:

1) Đã xác định được nguyên nhân gây nước dâng dị thường trong các đợt triều cường tại ven biển miền Trung và Đông Nam Bộ trên cơ sở phân tích số liệu quan trắc, tái phân tích, điều tra khảo sát, phỏng vấn và mô phỏng số trị. Theo đó, nguyên nhân gây nước dâng dị thường tại ven biển Đông Nam Bộ chủ yếu do gió mùa Đông Bắc thông qua tác động trực tiếp của ứng suất gió. Với ven biển miền Trung, ngoài ứng suất gió, nước dâng gây bởi ứng suất sóng và hiệu ứng bơm Ekman do dòng chảy mạnh dọc bờ đóng góp đáng kể vào nước dâng tổng cộng. Đặc thù của địa hình ven biển miền Trung (độ dốc lớn, đường bờ lồi ra phía biển) là nhân tố thuận lợi gây nước dâng do sóng và hiệu ứng bơm Ekman.

2) Đã xây dựng được Quy trình dự báo nước dâng do gió mùa tại ven biển Nam Bộ và Quy trình cảnh báo nước dâng dị thường tại ven biển Trung Bộ trên cơ sở các mô hình dự báo khí tượng WRF, mô hình hải dương ROMS 2D, ROMS 3D và mô hình SuWAT.

3) Hệ thống dự báo, cảnh báo đang ứng dụng tác nghiệp tại Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia và chuyển giao cho Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

4) Hỗ trợ đào tạo 03 thạc sĩ.

5) Kết quả nghiên cứu được công bố trên 03 tạp chí quốc tế, 02 hội thảo quốc tế và 08 bài báo trong nước.     

Hội đồng đánh giá nghiệm thu đánh giá nghiệm thu đề tài ở mức Đạt.

 

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: