SpStinet - vwpChiTiet

 

Cao Bằng: Xây dựng mô hình khoai tây giống trái vụ và sản xuất khoai tây thương phẩm

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng đã thành lập Hội đồng khoa học tỉnh nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình khoai tây giống trái vụ và sản xuất khoai tây thương phẩm tại Cao Bằng” do Công ty cổ phần giống cây trồng Cao Bằng chủ trì thực hiện.
 

Ảnh minh họa.

Sau 2 năm triển khai thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp KH&CN, dự án đã nghiên cứu, trồng khảo nghiệm các loại giống như KT2, Solara, VC386, Alantic tại Thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh. Các giống trồng khảo nghiệm đều có khả năng sinh trưởng tốt, thích nghi với điều kiện tự nhiên, cây phát triển tốt, tỷ lệ mọc cao và đồng đều, trong đó, 2 giống Solara và KT2 là giống có triển vọng được lựa chọn để xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm tại xã Cao Chương và Thị trấn Hùng Quốc với diện tích 7 ha, năng suất bình quân của mô hình đạt 16,42 tấn/ha, sản lượng thu được 103 tấn, giá trị đạt được 131 triệu đồng/ha.

Ngoài ra, dự án cũng đã tổ chức các lớp tập huấn cho 80 cán bộ và nông dân thành thạo về qui trình kỹ thuật sản xuất và bảo quản khoai tây giống. Qua nghiên cứu cũng xác định được thời gian trồng khoai tây vụ Xuân Hè: từ ngày 01/3 (vụ sớm) đến 11/4 (vụ muộn), không nên trồng quá muộn sau ngày 11/4; Xây dựng được quy trình canh tác tổng hợp sản xuất khoai tây giống Solara và Quy trình bảo quản khoai tây giống tập trung…

Kết quả của dự án đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ gia đình tham gia thực hiện dự án, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương, giúp địa phương giảm giá thành vì chủ động được nguồn giống để cung cấp giống cho địa phương trong vụ Đông.
 
LV (nguồn: TC KH&CN Việt Nam online, 4/2013)

Các tin khác: