SpStinet - vwpChiTiet

 

Cao Bằng: Nghiên cứu phát triển các tổ chức dùng nước quản lý hiệu quả và bền vững công trình thủy lợi và cấp nước sinh hoạt nông thôn

Vừa qua, Hội đồng KH&CN tỉnh Cao Bằng đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phát triển các tổ chức dùng nước quản lý hiệu quả và bền vững công trình thủy lợi và cấp nước sinh hoạt nông thôn ở Cao Bằng”, do Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông (có sự tham gia của người dân), chủ trì thực hiện từ năm 2010 đến 2012.


Hình minh họa.

Sau 2 năm điều tra, nghiên cứu, đề tài đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, nội dung đề ra. Đã đề xuất 2 mô hình tổ chức dùng nước phù hợp với tỉnh Cao Bằng để quản lý hiệu quả và bền vững công trình thủy lợi, gồm: Ban quản lý thủy nông xã và Hợp tác xã dịch vụ thủy nông; 3 mô hình phát triển tổ chức dùng nước quản lý hiệu quả và bền vững công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, đó là mô hình Ban quản lý công trình cấp nước sinh hoạt, Tổ quản lý công trình cấp nước sinh hoạt và Ban quản lý thủy nông xã quản lý công trình thủy lợi và công trình cấp nước sinh hoạt. Xây dựng 2 mô hình tổ chức dùng nước để quản lý công trình thủy lợi và 1 mô hình công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, đó là mô hình Ban quản lý thủy nông xã Bình Long, huyện Hòa An; mô hình Ban quản lý thủy nông xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh và mô hình ban quản lý thủy nông quản lý công trình thủy lợi kết hợp quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình. Xây dựng quy chế quản lý công trình thủy lợi và công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn…

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học để các ngành chức năng nghiên cứu, xây dựng văn bản hướng dẫn phù hợp với tình hình cụ thể của tỉnh để quản lý có hiệu quả các công trình thủy lợi và công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được chuyển giao cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để làm cơ sở trong công tác chỉ đạo, quản lý, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn để triển khai tổ chức thực hiện.
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 8/2012)

Các tin khác: