SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu trồng bắp làm thức ăn xanh cho bò sữa trên vùng đất phèn, đất xám tại TP.HCM

ThS. Lê Thị Nghiêm và cộng sự (Sở Nông nghiệp và Nông thôn TP.HCM) thực hiện đề tài nhằm tạo nguồn thức ăn xanh chất lượng cao cho chăn nuôi bò sữa tại TP.HCM; nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng bắp làm thức ăn thô xanh cho bò sữa trên 2 vùng đất nhiễm phèn và đất xám tại TP.HCM; nâng cao giá trị sử dụng đất nghèo dinh dưỡng, hiệu quả kinh tế thấp.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thí nghiệm trồng bắp sinh khối trên 3 giống bắp NK7328, NK67 và CP888 (đối chứng) với khoảng cách trồng là 50x20 cm, 60x20 cm, 70x20 cm trong 2 vụ mùa nắng và mùa mưa trên vùng đất nhiễm phèn huyện Bình Chánh, đất xám tại huyện Củ Chi của TP.HCM. Sau đó chọn giống bắp tối ưu nhất với khoảng cách trồng phù hợp, tiến hành 3 mức phân đạm (kg N/ha) khác nhau (140, 190 và 240) tại 4 thời điểm thu hoạch trong 2 vụ mùa nắng và mùa mưa.

Kết quả cho thấy, trên các khoảng cách trồng khác nhau thì ở vùng đất nhiễm phèn Bình Chánh trồng khoảng cách càng thưa cho năng suất sinh khối càng cao (do có khoảng cách trống để rạch mương xả phèn). Ở vùng đất xám huyện Củ Chi thì ngược lại, trồng các khoảng cách càng nhỏ năng suất sinh khối càng cao do tăng được mật độ cây trên hecta.

Năng suất sinh khối của giống NK7328 cao nhất tại vùng đất nhiễm phèn huyện Bình Chánh với khoảng cách 70x20cm đạt 54,9 tấn/ha (vụ mùa nắng) và 69,0 tấn/ha (vụ mùa mưa). Tại vùng đất xám huyện Củ Chi, với khoảng cách 50x20 cm đạt 55,6 tấn/ha (vụ nắng) và 78,0 tấn/ha (vụ mưa). Năng suất sinh khối của 2 giống CP888 và NK7328 ở vùng đất phèn và đất xám trong mùa khô và mùa mưa đều đạt >50 tấn/ha/vụ, đáp ứng được mục tiêu của đề tài. Nếu 1 năm trồng 3–4 vụ, sản lượng sinh khối làm thức ăn xanh cho bò sữa có thể đạt 50–200 tấn/ha/năm.

Kết quả thí nghiệm trồng giống NK7328 với 3 mức phân đạm và 4 thời điểm thu hoạch so với giống đối chứng CP888 cho thấy, năng suất sinh khối của giống NK7328 cao nhất tại vùng đất nhiễm phèn huyện Bình Chánh với khoảng cách 70x20 cm, mức phân 240 kg/ha đạt 63,6 tấn/ha (vụ nắng) và 68,8 tấn/ha (vụ mưa). Tại vùng đất xám huyện Củ Chi, với khoảng cách 50x20 cm đạt 58,4 tấn/ha (vụ nắng) và 61,0 tấn/ha (vụ mưa). Năng suất sinh khối tươi của giống NK7328 thu hoạch tại thời điểm 18 ngày sau tung phấn ở vùng đất nhiễm phèn huyện Bình Chánh đạt 69,6 tấn/ha mùa nắng và 71,9 tấn/ha mùa mưa; vùng đất xám huyện Củ Chi đạt 59,0 tấn/ha mùa nắng, 62,8 tấn/ha mùa mưa.

Thời điểm thu hoạch tốt nhất 18 ngày sau tung phấn của giống NK7328 ở vùng nhiễm phèn và đất xám trong mùa khô và mùa mưa để làm thức ăn xanh cho bò sữa đã cho hàm lượng protein, chất béo, lignin và năng lượng trao đổi trên 1 kg vật chất khô sinh khối tối ưu nhất. Lợi nhuận của việc trồng bắp sinh khối đạt 134 triệu đồng/ha/năm (với đất xám) và 123 triệu đồng/ha/năm (với đất nhiễm phèn), cao hơn so với việc trồng lúa 47 triệu đồng/ha/năm, cỏ voi 82 triệu đồng/ha/năm và bắp lấy hạt là 76 triệu đồng/ha/năm.

Các tin khác: