SpStinet - vwpChiTiet

 

Điều chế cardanol từ vỏ hạt điều định hướng ứng dụng trong chống ăn mòn kim loại

Tác giả Phạm Quốc Nghiệp (Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ) và cộng sự thực hiện đề tài “Điều chế cardanol từ vỏ hạt điều định hướng ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn xanh bảo vệ và chống ăn mòn vật liệu kim loại” nhằm áp dụng kỹ thuật siêu tới hạn để trích ly các hợp chất thiên nhiên dùng trong kỹ thuật bảo vệ và chống ăn mòn kim loại.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thực nghiệm trích ly và tinh chế cardanol từ dầu vỏ hạt điều bằng phương pháp CO2 siêu tới hạn; thực nghiệm đánh giá khả năng ức chế ăn mòn và bảo vệ kim loại của cardanol; xây dựng quy trình trích ly cardanol từ vỏ hạt điều với hiệu suất thu hồi đạt 60% từ dầu cardanol thô.

Kết quả cho thấy, thành phần chính trong dầu cardanol trích từ vỏ hạt điều là cardanol, cardol, axit anacardic và các polymer vòng. Hàm lượng dầu cardanol và độ tinh khiết cao nhất thu được lần lượt là 23,15% và 68,57%. Quá trình trích ly sử dụng CO2 siêu tới hạn phụ thuộc vào một số yếu tố như áp suất, nhiệt độ và lưu lượng dung môi. Hiệu suất thu hồi dầu cardanol tăng khi tăng áp suất, nhiệt độ và lưu lượng dung môi.  

Thực nghiệm đánh giá khả năng ức chế ăn mòn kim loại của cardanol đối với thép CT3 trong môi trường NaCl 3,5% cho thấy, hiệu quả bảo vệ cao nhất là 55,3% (phương pháp khối lượng) và 84,43% (phương pháp điện hóa) tại nồng độ dầu cardanol 78,8g/L trong 168 giờ thử nghiệm. Thời gian thử nghiệm ảnh hưởng đến tốc độ ăn mòn kim loại và khả năng ức chế ăn mòn của dầu cardanol.

Ngoài ra, đề tài cũng xây dựng được bảng số liệu đánh giá tính chất ức chế ăn mòn, bảo vệ kim loại của cardanol trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, với hiệu quả ức chế ăn mòn đạt 60%. Kết quả có thể nghiên cứu thêm để mở rộng khả năng ức chế ăn mòn kim loại của dầu cardanol; mở ra khả năng sản xuất và chế biến các sản phẩm từ dầu vỏ hạt điều của Việt Nam.

Các tin khác: