SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo “Số hóa tri thức khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0”

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Số hóa tri thức khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0”. TSKH Nghiêm Vũ Khải, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và TS Đặng Vũ Cảnh Linh, Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TSKH Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của số hóa và phổ biến tri thức KH&CN số hóa cho các nhà khoa học và cộng đồng.

TS Đặng Vũ Cảnh Linh, Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam, trình bày báo cáo “Cách mạng công nghiệp 4.0 và yêu cầu số hóa tri thức KH&CN”. Báo cáo khẳng định số hóa tri thức KH&CN là yêu cầu bắt buộc trong CMCN 4.0. Theo TS Đặng Vũ Cảnh Linh, công tác số hóa tri thức KH&CN của các cơ quan, tổ chức ở Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế như hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội, cộng đồng.

ThS. Cao Minh Kiểm – Tổng thư ký Hội Thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia, trình bày báo cáo “Truy cập mở đến kết quả nghiên cứu sử dụng kinh phí công – tìm hiểu kinh nghiệm trên thế giới và một số đề xuất với Việt Nam”. Tác giả cho biết, nhiều nước trên thế giới nhận thức rằng kết quả từ nghiên cứu sử dụng kinh phí công cần coi là “hàng hóa công” (Public Goods) và cần được áp dụng truy cập mở để tạo điều kiện khai thác nhiều nhất phục vụ phát triển KH&CN, phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay truy cập mở đến công bố KH&CN và dữ liệu nghiên cứu tạo lập từ nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước ở Việt Nam còn hạn chế. Đối với công bố KH&CN, hầu hết mới chỉ ở mức thư mục. Hiện mới có một số ít tạp chí khoa học tham gia vào hệ thống Tạp chí KH Việt Nam trực tuyến (VJOL) – một hệ thống tạp chí truy cập mở do Cục Thông tin KH&CN quốc gia xây dựng và duy trì. Truy cập mở đến dữ liệu nghiên cứu hầu như chưa thực hiện. Điều này cản trở việc phổ biến, ứng dụng tri thức KH&CN trong đời sống xã hội..

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến như cần nghiên cứu xây dựng chính sách về truy cập mở đến kết quả của nghiên cứu có sử dụng ngân sách nhà nước; tạo nhu cầu số hóa thức, ứng dụng tri thức; cung cấp kiến thức, thông tin khoa học công nghệ, nâng cao dân trí khoa học công nghệ; thúc đẩy sáng tạo trong cộng đồng;

ThS. Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư Viện Việt Nam kiến nghị Liên hiệp Hội Việt Nam cần sớm xây dựng một đề án với chủ đề số hóa tri thức KH&CN gắn với đề án Hệ tri thức Việt số hóa của Chính phủ.

Tổng kết hội thảo, TSKH Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khẳng định vai trò quan trọng của trí thức KHCN thuộc các tổ chức thành viên Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đối với từng ngành, từng lĩnh vực, đồng thời là vai trò đánh giá, thẩm định thông tin trong tri thức KHCN số. Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu và huy động sự tham gia của các tổ chức để tiếp tục đóng góp hiệu quả cho các hoạt động của Đề án “Hệ tri thức Việt số hoá” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017.

CMKiểm

Một số hình ảnh

TSKH Nghiêm Vũ Khải, Phó chủ tịch LHHVN, chủ trì Hội thảo

Ông Cao Minh Kiểm, Tổng thư ký Hội Thông tin KH&CN Việt Nam, trình bày tham luận

TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, Trưởng ban Truyền thông và phổ biến kiến thức, LHHVN, trình bày báo cáo

Các tin khác: