SpStinet - vwpChiTiet

 

Tập huấn sử dụng hệ thống công nghệ thông tin kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020, năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đăng ký triển khai mới 2 thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa quốc gia và giao cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) là đơn vị chủ trì tổ chức triển khai nhiệm vụ này.

Cục ATBXHN và Tổng cục Hải quan đã phối hợp xây dựng xong phần mềm hệ thống công nghệ thông tin kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN – phân hệ Cục ATBXHN trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Để chuẩn bị cho việc triển khai Hệ thống này phục vụ cho công tác quản lý khai báo cấp giấy phép đối với 2 thủ tục:

- Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Nhập khẩu chất phóng xạ

- Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Xuất khẩu chất phóng xạ

Ngày 11/1/2019, Cục ATBXHN phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan (đơn vị đầu mối của Tổng cục Hải quan trong việc quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia) tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm hệ thống công nghệ thông tin kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN - phân hệ Cục ATBXHN trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Tham dự buổi tập huấn, có đại diện các đơn vị có liên quan của Cục.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được giới thiệu về hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, phân hệ Cục ATBXHN và được hướng dẫn thực hành trên hệ thống.

Hoạt động đào tạo tập huấn này là rất cần thiết để các cơ sở có thể sử dụng được Hệ thống công nghệ thông tin một cửa quốc gia khi thực hiện các đăng ký, khai báo xin cấp phép các hoạt động thuộc lĩnh vực của mình

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: