SpStinet - vwpChiTiet

 

Sản xuất astaxanthin và β-glucan bổ sung vào thức ăn cho cá dĩa đỏ

Nhóm tác giả Ngô Đại Nghiệp, Đinh Minh Hiệp, Lê Thị Thúy Ái (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM) và cộng sự đã thực hiện đề tài nghiên cứu về quy trình thu nhận astaxanthin và β-glucan từ vi sinh vật có hiệu quả ứng dụng trong thực phẩm chăn nuôi, giúp nâng cao năng suất và phẩm chất cho cá dĩa đỏ.

Cá dĩa là loài cá cảnh nhiệt đới có giá trị kinh tế cao và nhiều tiềm năng xuất khẩu ở nước ta do đây là loài cá có màu sắc rực rỡ, đa dạng và được người chơi cá cảnh trong và ngoài nước ưa chuộng. Mặt khác, astaxanthin và β-glucan là hai hợp chất bổ sung trong thức ăn của thủy sản, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng màu sắc và sức đề kháng cho cá. Với thị trường và nhu cầu cá cảnh ngày càng tăng cao, việc nghiên cứu quy trình chiết xuất hiệu quả astaxanthin và β-glucan từ nấm men Rhodosporidium sp., vi tảo Haematococcus pluvialis và bã men bia (Saccharomyces cerevisiae) bổ sung vào thức ăn giúp nâng cao phẩm chất cá cảnh Việt Nam là cần thiết.

Nội dung chính được thực hiện trong nghiên cứu gồm: nghiên cứu các điều kiện nuôi cấy nấm men Rhodosporidium sp., vi tảo Haematococcus pluvialis và bã men bia (Saccharomyces cerevisiae); nghiên cứu quy trình tách chiết astaxanthin và β-glucan từ các vi sinh vật trên; khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung astaxanthin vào thức ăn với việc tăng cường màu sắc cá dĩa đỏ; khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung β-glucan vào thức ăn với việc tăng cường sức đề kháng ở cá dĩa đỏ; tạo chế phẩm bổ sung vào thức ăn cho cá dĩa đỏ có chứa astaxanthin và β-glucan với tỷ lệ thích hợp.

Các nhà nghiên cứu đã xây dựng được quy trình tách chiết astaxanthin và β-glucan có hiệu suất cao từ 03 chủng vi sinh vật nấm men Rhodosporidium sp., vi tảo Haematococcus pluvialis và bã men bia (Saccharomyces cerevisiae) với hàm lượng astaxanthin là 2309,17 µg/l và  β-glucan là 64,87%. Từ kết quả thử nghiệm thực tế, hàm lượng astaxanthin và β-glucan bổ sung vào thức ăn lần lượt là 90 mg/kg và 10 g/kg cho màu sắc cá đậm, tăng sức đề kháng (tăng tổng số tế bào bạch cầu) ở cá dĩa đỏ.

 

Các tin khác: