SpStinet - vwpChiTiet

 

Nâng cao năng lực và tính tích cực sáng tạo là đòi hỏi tiên quyết đối với cán bộ thông tin

Đây là thông điệp mà đồng chí Bùi Thanh Bằng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN (Trung tâm), vừa đưa ra đối với toàn thể viên chức, người lao động tại Hội nghị tổng kết công tác 2018 và Hội nghị Cán bộ - Viên chức 2019 của Trung tâm, sáng 28/12.

Theo báo cáo tổng kết công tác 2018, Trung tâm đã hoàn thành tốt công tác thu thập, tích lũy, tạo lập nguồn tin KH&CN trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu của cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp. Công tác xử lý thông tin, xây dựng các cơ sở dữ liệu nội sinh được thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra. Việc vận hành hạ tầng mạng và các hệ thống thông tin đảm bảo an toàn; công tác xây dựng hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN được hoàn tất đúng kế hoạch.

Nhiều hình thức phục vụ thông tin đa dạng đã được Trung tâm đã tổ chức thực hiện tốt trong năm 2018, ví dụ như dịch vụ Hỏi – Đáp, Mạng lưới thành viên, Bạn đọc trực tuyến, dịch vụ trọn gói,…đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, sử dụng thông tin KH&CN của 1.328 khách hàng, tăng 22,6% so với năm 2017. Điểm nổi bật trong năm 2018 là Trung tâm đã tích cực triển khai công tác phối hợp, chia sẻ nguồn lực và tổ chức phục vụ thông tin đến rộng rãi người dùng tin tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Hoạt động báo cáo phân tích xu hướng công nghệ đã trở thành kênh cung cấp thông tin mang tính định hướng về tình hình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong và ngoài nước, với sự tham gia thực hiện của các chuyên gia, đồng thời là cầu nối giới thiệu các kết quả nghiên cứu của các viện, trường đến doanh nghiệp.

Năm 2018 cũng ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trong công tác phát triển thị trường KH&CN: Cổng thông tin đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ (Techport) được tổ chức và vận hành với nhiều tính năng được cải tiến; thường xuyên cập nhật thông tin và thu hút nhiều đối tác tham gia; đẩy mạnh công tác hợp tác với các đối tác nước ngoài để giới thiệu công nghệ trên Techport; lần đầu tiên đã tiến hành phát trực tiếp (livestream) nội dung các hội thảo công nghệ hàng tuần, kể từ tháng 10/2018, thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp. Trong năm 2018, đã tổ chức 42 hội thảo trình diễn công nghệ trong các kỳ Techmart và thường xuyên tại Sàn Giao dịch Công nghệ, thu hút 977 khách tham dự.

Các chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê KH&CN đã được Trung tâm tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu. Hệ thống thống kê KH&CN được xây dựng và liên tục cập nhật các CSDL để đưa vào phục vụ cho việc thu thập, phân tích, xử lý và công bố các thông tin thống kê KH&CN phục vụ nhu cầu quản lý, nghiên cứu và sản xuất của Thành phố.

Công tác tổ chức - đào tạo nguồn nhân lực được chú trọng, với 233 lượt viên chức, người lao động tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ như: đấu thầu cơ bản, chuyển giao công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thẩm định chuyển giao công nghệ và định giá công nghệ, chương trình quản trị viên tài sản trí tuệ, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng,..

2018 cũng là năm mà Trung tâm Thông tin đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế như: thỏa thuận hợp tác với Trung tâm chuyển giao công nghệ Deagu Techno Park (Hàn Quốc) về phối hợp trong công tác xúc tiến, môi giới chuyển giao công nghệ; thống nhất với tổ chức Intellectual Property Intermediary (IPI, trực thuộc Bộ Công thương Singapore) về chia sẻ giới thiệu thông tin CN&TB chào bán trên 02 hệ thống Cổng thông tin Techport của Trung tâm và Sàn Giao dịch Công nghệ Singapore của IPI, trao đổi thông tin các yêu cầu tìm kiếm công nghệ từ các doanh nghiệp của hai bên; tổ chức các hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam với các doanh nghiệp, tổ chức trung gian tại Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản, thu thập thông tin các công nghệ có thế chuyển giao, áp dụng vào Việt Nam,...

Như vậy, tập thể viên chức, người lao động Trung tâm đã đảm bảo tốt tiến độ, khối lượng và chất lượng các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và các nhiệm vụ mà Sở KH&CN và Thành phố đã giao phó. Kế hoạch chỉ tiêu thu năm 2018 đối với các sản phẩm, dịch vụ thông tin cũng đã được Trung tâm hoàn thành vượt mức 21%.

Bước vào năm 2019, cùng với việc áp dụng Nghị định 54/2017 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, nhiều thách thức đang trông chờ trước mắt, đòi hỏi mỗi viên chức, người lao động của Trung tâm, ở mọi vị trí công tác, phải ra sức nỗ lực phấn đấu, nâng cao năng lực và tính tích cực sáng tạo để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.

Đây cũng là mong mỏi của cấp ủy, Ban giám đốc Trung tâm để vừa có thể đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, và cũng là tiền đề tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động trong đơn vị.

Các tin khác: