SpStinet - vwpChiTiet

 

Sản xuất chế phẩm từ nấm Lecanicillium lecanii phòng trừ rệp sáp bột hồng gây hại trên cây sắn

Nhóm tác giả Trần Thị Vân, Lê Đình Đôn, Phan Đặng Thái Phương (Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ) đã thực hiện đề tài nghiên cứu sản xuất chế phẩm phòng trừ rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây sắn với mục tiêu xây dựng quy trình nhân sinh khối nấm Lecanicillium lecanii trên môi trường bán rắn để tạo chế phẩm, đồng thời thử nghiệm hiệu quả của chế phẩm lên rệp sáp bột hồng.

Cây sắn (khoai mỳ) là loài cây có nguồn gốc nhiệt đới được trồng nhiều ở vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Cây thường được sử dụng để làm thực phẩm, thức ăn gia súc, dược phẩm, đầu vào cho sản xuất xăng ethanol và rượu công nghiệp, phần còn lại để sản xuất thành sắn sấy khô hay bột mì. Với diện tích trồng và canh tác sắn lớn tại nước ta, rệp sáp bột hồng đã và đang gây ra nhiều thiệt hại kinh tế cho bà con nông dân trồng sắn do chúng tấn công đỉnh sinh trưởng gây hiện tượng chùn ngọn, làm thân cây lùn, cong queo, rụng lá và giảm 84% năng suất. Mặt khác, chi nấm khí sinh côn trùng L. lecanii đã được khoa học chứng minh là thiên địch với nhiều loại côn trùng gây hại, trong đó có rệp sáp bột hồng mà không ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu nấm L. lecanii tồn trữ tại Viện nghiên cứu Công nghệ sinh học và Môi trường (Đại học Nông Lâm TP.HCM). Các nội dung tiến hành gồm: nhân sinh khối nấm L. lecanii trên môi trường bán rắn và khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố (ẩm độ, thời gian nuôi cấy và thời gian tồn trữ) đến mật độ bào tử trong quá trình nhân nuôi; đánh giá hiệu lực phòng trừ rệp sáp bột hồng trên cây sắn của chế phẩm trong phòng thí nghiệm, nhà lưới và ngoài đồng ruộng.

Kết quả đã xây dựng được quy trình nhân nuôi nấm L. lecanii đơn giản trong 12 ngày bao gồm gạo tấm, 10% khoáng Czapek, 10ml giống 5 ngày tuổi, pH=6, bổ sung ẩm độ 30% và nhiệt độ tối ưu là 270C  sẽ cho mật số bào tử đạt mức trung bình 9,56x109 bào tử/g. Hiệu quả khi phun chế phẩm  L. lecanii ở nồng độ 1x108 bào tử/g lên rệp sáp bột hồng đạt hiệu lực 88,1% ở nhà lưới và 67,11% ở đồng ruộng (khuyến nghị mức phun 5 kg/ha).

Các tin khác: