SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo “Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới hoạt động thông tin khoa học và công nghệ”

Ngày 18/12/2018 tại Hà Nội, Hội thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới hoạt động thông tin KH&CN”, nhằm tìm hiểu tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) tới thực tiễn hoạt động thông tin - thư viện KH&CN của Việt Nam và phổ biến kiến thức, tuyên truyền sâu rộng, chủ động nắm bắt các cơ hội và thách thức của CMCN 4.0 tới hoạt động thông tin - thư viện KH&CN.

 

 

Hội thảo cũng nhằm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận CMCN 4.0, nhằm chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc CMCN 4.0 đối với ngành/lĩnh vực thông tin - thư viện KH&CN. CMCN 4.0 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự đột phá của Internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất thế giới. CMCN 4.0 với đặc điểm là tận dụng một cách triệt để sức mạnh lan tỏa của của số hóa và công nghệ thông tin. Làn sóng công nghệ mới này đang diễn ra với tốc độ khác nhau tại các quốc gia trên thế giới, nhưng đang tạo ra tác động mạnh mẽ, ngày một gia tăng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, dẫn đến việc thay đổi phương thức và lực lượng sản xuất của xã hội. Đồng thời nó cũng đặt ra những thách thức đối với một số ngành, lĩnh vực cụ thể trong đó có ngành thông tin - thư viện KH&CN.

Trên cơ sở đó, các đại biểu dự Hội thảo đã lắng nghe những bài tham luận từ lãnh đạo các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực có liên quan, như Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Hội Thư viện Việt Nam, Hội thông tin KH&CN Việt Nam, các trung tâm/khoa thông tin - thư viện của một số trường đại học. Các tham luận tập trung vào nội dung chính: các vấn đề chung của CMCN 4.0 tới sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam; làm rõ tác động CMCN 4.0 tới hoạt thông tin - thư viện KH&CN, nêu các vấn đề, đề xuất kiến nghị chính sách phát triển ngành thông tin - thư viện KH&CN trong bối cảnh CMCN 4.0; góc nhìn của công ty công nghệ về xu hướng, ứng dụng công nghệ vào hoạt động thông tin - thư viện KH&CN trong bối cảnh CMCN 4.0.

Các tin khác: