SpStinet - vwpChiTiet

 

Video: Ứng dụng Axit humic hiệu quả trong nông nghiệp

Hiệu quả bổ sung dinh dưỡng, tăng sức đề kháng và kích thích cây trồng phát triển của các hoạt chất sinh học ứng dụng Axit humic vừa được các chuyên gia giới thiệu tại buổi báo cáo do Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau) tổ chức tại 79 Trương Định, quận 1, TP.HCM, sáng 16/11 vừa qua.

Phần I: Tổng quan xu hướng nghiên cứu và ứng dụng hoạt chất kích thích sinh học trong nông nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam.
1. Tổng quan nghiên cứu và ứng dụng hoạt chất kích thích sinh học trong nông nghiệp.
2. Xu hướng ứng dụng axit humic và rong tảo trong hoạt chất kích thích sinh học.
Trình bày: TS. Lê Công Nhất Phương (Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển - Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau).

(Xem video phát lại)

Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng axit humic và rong tảo trong sản xuất hoạt chất kích thích sinh học trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế
Trình bày: KS. Đỗ Huỳnh Hải Yến (Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM).

(Xem video phát lại)

Phần III. Nghiên cứu và sản xuất hoạt chất kích thích sinh học tại Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
1. Nghiên cứu sản xuất hoạt chất kích thích sinh học từ rong, tảo và cá.
Trình bày: Eric Bo (China National Huachen Energy Group Co.) và ThS. Lâm Văn Thông (Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau).

(Xem video phát lại)

2. Nghiên cứu công nghệ sản xuất hoạt chất kích thích sinh học: phun bọc viên phân, phối trộn, phản ứng hóa học.
3. Đánh giá hiệu quả bổ sung hoạt chất kích thích sinh học trên các loại cây trồng tại Việt Nam.
Trình bày: TS. Lê Công Nhất Phương (Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau).

(Xem video phát lại)

Phần VI: Thảo luận

(Xem video phát lại)

Các tin khác: