SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của nồng độ và số lần xử lý BA, GA3 đến sinh trưởng phát triển và chất lượng hoa cây Triệu chuông và cây Ánh dương.

Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thị trường, cũng như nâng cao kỹ thuật trồng hoa cảnh tại nước ta hiện nay, nhóm tác giả Lê Thiên Việt Hùng, Vũ Thị Quỳnh, Nguyễn Hoàng Duy Lưu (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao) đã thực hiện nghiên cứu xác định ảnh hưởng của nồng độ và số lần xử lý BA (6-Benzylaminopurine), GA3 (Axit Gibberellic) đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa cây triệu chuông và cây ánh dương trồng tại TP.HCM.

Trong những năm gần đây, hai giống hoa của cây Triệu chuông (Calibrachoa parviflora) và cây Ánh dương (Thunbergia alata) trồng trong chậu hoặc để bàn đang là hai giống hoa được nhiều người chơi hoa trên thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên, các nhà vườn nuôi trồng 2 loại hoa này đang gặp nhiều khó khăn và hạn chế trong kỹ thuật trồng và chăm sóc nên chất lượng và số lượng hoa trên mỗi chậu không đồng đều, làm giảm giá trị hoa thành phẩm. Mặc dù nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã cho thấy kết quả tích cực khi xử lý BA và GA3 trên một số loại hoa như hoa Cúc và thực vật có hoa thuộc họ ráy, nhưng các nghiên cứu này trên hoa cây Triệu chuông và cây Ánh dương vẫn chưa có tại Việt Nam.

Nghiên cứu sử dụng hạt giống cây hoa triệu chuông và cây ánh dương được cung cấp bởi Công ty TNHH Hạt giống hoa Việt Nam. Các thí nghiệm trong nghiên cứu được bố trí ngẫu nhiên và lặp lại ba lần với giá thể gồm mụn dừa, tro trấu, phân bò, vỏ trấu và một số vật tư khác, đồng thời sử dụng chất điều hòa tăng trưởng thực vật là BA và  GA3.

Với phương pháp xử lý 2 lần bằng GA3 (nồng độ 200 ppm) ở khoảng thời gian sau khi trồng 10 ngày, các nhà nghiên cứu nhận thấy, cây triệu chuông ra hoa nhiều nhất (18,3) và tỷ suất lợi nhuận cao nhất (0,66), đạt 690.848 đồng/60 cây; cây ánh dương cũng cho ra hoa nhiều nhất (23,9) và tỷ suất lợi nhuận cao nhất (0,59), đạt 537.400 đồng/60 cây. Thêm vào đó, với phương pháp xử lý 2 lần bằng BA (nồng độ 50 ppm) ở khoảng thời gian sau khi trồng 45 ngày, cây triệu chuông ra hoa nhiều nhất (23,9) và tỷ suất lợi nhuận cao nhất (0,56), đạt 613.642 đồng/60 cây. Đồng thời, với phương pháp xử lý 1 lần bằng BA (nồng độ 100 ppm) cũng ở khoảng thời gian sau khi trồng 45 ngày, cây ánh dương cho ra hoa nhiều nhất (58,3) và tỷ suất lợi nhuận cao nhất (0,54), đạt 509.097 đồng/60 cây.

Các tin khác: