SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá đa dạng di truyền tập đoàn khổ qua phục vụ tạo dòng tự phối

Nhóm tác giả Đặng Hữu Nghĩa, Hoàng Đắc Hiệt, Trần Văn Lâm (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao) và cộng sự đã thực hiện nghiên cứu đánh giá đa dạng di truyền của tập đoàn khổ qua (Momordica charantia L.) với mục tiêu chọn lọc các giống sinh trưởng tốt, năng suất cao, thời gian thu hoạch ngắn và phù hợp với khi hậu các tỉnh phía Nam.

Là cây ăn quả được trồng phổ biến tại Việt Nam cũng như một số quốc gia khác ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La-tinh, các bộ phận từ cây khổ qua như thân, lá, rễ được xem như một vị thuốc tốt cho cơ thể, đặc biệt là với người bị tiểu đường hoặc cao huyết áp. Khổ qua ở nước ta được trồng với diện tích lớn, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, các loại giống được sử dụng hiện nay chủ yếu là giống nhập nội nên không chủ động được nguồn giống, cũng như khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết bất lợi và sâu bệnh hại của giống còn thấp. Các giống khổ qua địa phương tuy khắc phục được những nhược điểm của giống nhập nội, nhưng nếu sử dụng liên tục sẽ cho dạng trái không đồng đều và năng suất ngày càng giảm.

Nghiên cứu được dự kiến thực hiện trong vòng 4 năm (từ 01/2016–12/2020) tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao với các nội dung như: thu thập, mô tả nguồn vật liệu giống khổ qua; nghiên cứu đánh giá nguồn vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống khổ qua; chọn tạo dòng tự phối khổ qua thế hệ I1.

Kết quả thực hiện, trong năm 2016 đã thu thập được 44 giống khổ qua trồng phổ biến ở khu vực 6 tỉnh đồng bằng Đông Nam Bộ. Trong đó, có các giống cho năng suất cao và thời gian thu hoạch ngắn như: VINO 606, VINO 08, SN 168, SN 178, RIO 35, DIAGO 26, RENO 28, TN2, TN 266, QN 03, QN 04, PALEE, No 9 Hương Nông, TLP 911, ANOVA 27, JUPITER 25.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng đã đánh giá và chọn lọc được 10 giống cho năng suất cao và sinh trưởng tốt là: VINO 08, SN 178, DIAGO 26, RENO 28, QN 03, PALEE, ANOVA 27, JUPITER 25, CH, NO.1046. Ngoài ra, khi đánh giá dòng tự phối khổ qua đến S1, các nhà nghiên cứu chọn lọc được 80 dòng có đặc tính hình thái tốt, năng suất cao và thời gian thu hoạch ngắn, phù hợp để tiến hành tạo dòng thuần.

Các tin khác: