SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến sự sinh trưởng của lan Ngọc điểm in vitro

Nhóm tác giả Kha Nữ Tú Uyên, Vương Thị Hồng Loan, Nguyễn Thị Điệp (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao) đã thực hiện đề tài nghiên cứu trên lan Ngọc điểm in vitro với mục tiêu xác định các điều kiện nuôi cấy như cường độ ánh sáng, nồng độ đường, loại bình nuôi cấy và thời gian nuôi ở điều kiện nhiệt độ và ánh sáng tự nhiên thích hợp cho sự tăng trưởng của cây.

Hoa lan là loài cây cảnh có giá trị kinh tế cao và được nhiều người ưa chuộng vì có màu sắc, hương thơm, hình dáng đẹp và đa dạng. Trong đó, Ngọc điểm (Rhynchostylis gigantea) là loài lan biểu tượng cho mùa xuân với ưu điểm lâu tàn, hương thơm ngát cùng màu sắc đa dạng. Điều này khiến nhu cầu mua bán, chơi lan rừng Ngọc điểm tăng cao kéo theo hiện tượng cung không đủ cầu trên thị trường. Tuy việc nhân giống in vitro lan rừng Ngọc điểm đã và đang được tiến hành, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn như sự tăng trưởng của cây con chậm và thời gian tăng trưởng kéo dài. Do đó, việc thực hiện các nghiên cứu về ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến sự sinh trưởng của lan Ngọc điểm in vitro là cần thiết.

Vật liệu được sử dụng trong nghiên cứu là cây con Ngọc điểm in vitro kích thước 2,5 cm, có 3 lá và 2 rễ nguồn gốc từ gieo hạt. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện các khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đường sucrose, cường độ ánh sáng, loại bình nuôi cấy, thời gian và điều kiện nuôi cấy đến sự sinh trưởng của lan.

Kết quả thu được như sau: môi trường thích hợp cho nuôi cấy là môi trường MS giảm ½ vi lượng, 50 g/l chuối sứ + 0,5 g/l than hoạt tính + 5% nước dừa + 8g/l agar + 50 g/l succrose; cường độ ánh sáng thích hợp để cây tăng trưởng ở giai đoạn 60–90 ngày sau nuôi cấy là 1.000-3.000 lux; bao PP không lỗ thoáng khí thích hợp cho cây sinh trưởng khi nuôi cấy ở điều kiện ánh sáng và nhiệt độ tự nhiên.

Các tin khác: