SpStinet - vwpChiTiet

 

Video 17 chuyên đề hội thảo trong khuôn khổ Techmart Y tế 2018 (11-13/10/2018)

Nội dung các chuyên đề hội thảo trong khuôn khổ Techmart Y tế (11-13/10/2018) sẽ được phát trực tiếp (live stream) tại Cổng thông tin Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ  và phát đồng thời trên các fanpage của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM. Mời Quý vị đón xem.

Địa chỉ phát live stream và phát lại video:

@SanGiaodichCongngheTPHCM     @cesti.cctt      @thuviencesti       @stinfo

Chương trình hội thảo của Techmart Y tế 2018 trong 3 ngày 11-13/10/2018:

Thứ Năm, ngày 11/10/2018

9g00-10g30:Theo dõi sinh lí thần kinh trong phẫu thuật: phương pháp ngăn ngừa suy giảm chức năng thần kinh hậu phẫu” và “Thiết bị EMG cầm tay trong nghiên cứu đường dẫn truyền vận động và cảm giác”.

Ông Alexander Tsapin, Trưởng đại diện hãng Neurosoft tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Nguyên Quốc.

(Xem video phát lại)

10g30-11g30:Một số giải pháp trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân: quản lý thân nhiệt; bơm tiêm giảm đau Telemedicine; áp lực cơ học phòng thuyên tắc phổi có huyết khối; nuôi ăn qua ống xông”.

Ông Đinh Xuân Lộc, Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Hợp Lực

(Xem video phát lại)

13g00-14g00: Lỗ hổng trong kiểm soát nhiễm khuẩn: công nghệ DBD plasma bảo vệ và phòng ngừa cho các bệnh viện”.

Ông Paolo Nicolas, Giám đốc vùng Châu Á – Thái Bình Dương, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Quân Khoa

(Xem video phát lại)

14g00-15g00:Công nghệ xử lý nước thải y tế, sinh hoạt tại nguồn không qua bể tự hoại”.    

ThS. Ngô Quang Hiếu, Công ty TNHH Giải pháp Môi trường Đại Nam

  (Xem video phát lại)

15g00-16g00:Công nghệ xử lý rác thải y tế phi lò đốt”.                         

Nguyễn Thị Thái Bình, Công ty Giải pháp Môi trường WTM AB

(Xem video phát lại)

16g00-17g00: "Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý nước thải y tế”                                 

Đồng Thị Tú Anh, Công ty TNHH Đất Hợp

(Xem video phát lại)

Thứ Sáu, ngày 12/10/2018

8g30-10g00:Phần mềm quản lý nhà thuốc E-Med”                                    

Ông Nguyễn Minh KiềuThS. Cao Trường Thi, Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Song Ân.

(Xem video phát lại)  

10g00-10g45: Giải pháp lưu truyền hình ảnh y tế và chẩn đoán từ xa

Ông Bùi Trọng Tín, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Thịnh

(Xem video phát lại)  

10g45-11g30:Phần mềm HealthTek 4.0 ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe

TS. Đặng Vũ Hoàng, Công ty TNHH HealthTek

(Xem video phát lại)  

13g30-14g30: “Giải pháp tối ưu vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho các cơ sở y tế

Ông Dương Xuân Tân, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Y Vũ

(Xem video phát lại)  

14g30-16g00:Giải pháp xử lý nước chạy thận nhân tạo” và “Công nghệ xử lý nước thải y tế MBBR

TS. Trần Thị Mỹ Dung, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Việt Mỹ

(Xem video phát lại)

16g00-17g00:Công nghệ khử khuẩn sinh học

ThS. Huỳnh Thị Thủy, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Triệu Khang

(Xem video phát lại)

Thứ Bảy, ngày 13/10/2018

8g30-9g30:Hệ thống khí vô trùng áp suất dương

ThS. Hứa Phú Doãn, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Việt Mỹ

(Xem video phát lại)

9g30-10g30:Hệ thống khí trong cơ sở y tế

Ông Nguyễn Hội, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Việt Mỹ

(Xem video phát lại)

10g30-11g30: "Thiết bị tạo dung dịch ECA sát khuẩn dụng cụ y tế và vệ sinh bệnh viện"

Ông Phan Thành Trung, Công ty TNHH 7S

(Xem video)

Các tin khác: