SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng đến năng suất, chất lượng củ nghệ vàng N8 tại một số tỉnh phía Bắc

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả Lê Công Hùng, Nguyễn Tuấn Điệp (Đại học Nông lâm Bắc Giang), Lê Khả Tường (Trung tâm Tài nguyên thực vật) thử nghiệm các chất điều tiết sinh trưởng (ĐTST) gồm ethephon, daminozide và axit gibberellic (GA3) với những công thức khác nhau trên giống nghệ vàng N8 tại Thanh Hóa và Bắc Giang.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam và nhiều nước châu Á đã tăng cường tìm kiếm công nghệ mới để sản xuất curcumin với sản lượng cao nhất. Sử dụng chất ĐTST là một trong những biện pháp hữu hiệu đang được áp dụng để sản xuất nghệ ở nhiều nơi. Chất ĐTST là những hormon sinh học được sản sinh trong tế bào nhằm điều tiết quá trình sinh trưởng, phát triển của thực vật, giúp cây hoàn thành các giai đoạn sinh trưởng phù hợp với quy luật sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Những nghiên cứu ứng dụng phổ biến của chất ĐTST trên cây nghệ chủ yếu là phá vỡ tính ngủ nghỉ của thân rễ, thúc đẩy quá trình ra hoa, làm tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng năng suất và chất lượng thân rễ. Ethephon, daminozide và GA3 là những chế phẩm sinh học tham gia điều tiết quá trình ra hoa, làm tăng tốc độ phát triển thân rễ để đạt năng suất cao.

Trong nghiên cứu công bố trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 12/2017, các nhà khoa học đã thử nghiệm các chất ĐTST nêu trên, theo những công thức khác nhau, cho nghệ vàng N8 (tại Thanh Hóa và Bắc Giang). Trong đó, ứng dụng chế phẩm daminozide nồng độ 3,13 mM phun 4 lần, khoảng cách 10 ngày/lần, bắt đầu từ sau mọc 150 ngày, cho thấy làm tăng trưởng đáng kể chiều cao cây, số cây/khóm, số lá/cây, đường kính củ và chiều dài củ đối với giống nghệ vàng N8 tại hai địa bàn trồng thuộc tỉnh Thanh Hóa và Bắc Giang.

Các chất ĐTST đã làm giảm diện tích lá bị cháy do nhiệt độ cao và tỷ lệ cây héo do khô hạn, trong đó chế phẩm daminozide nồng độ 6,26 mM có hiệu lực cao nhất. Trong một giới hạn nhất định, các chất ĐTST đã kéo dài thời gian sinh trưởng, làm tăng khối lượng củ/khóm và năng suất thực thu. Trong đó, chế phẩm daminozide nồng độ 3,13 mM đạt giá trị cao nhất về khối lượng củ/khóm, năng suất thực thu và hàm lượng curcumin, tương ứng với 849,7 g/khóm, 36,5 tấn/ha, 6,2% tại Bắc Giang; 802,5 g/khóm, 34,7 tấn/ha, 6,3% tại Thanh Hóa. Như vậy sử dụng daminozide đã làm tăng năng suất trên 20% và hàm lượng curcumin 14% so với vùng không áp dụng chế phẩm.

Nguồn: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các tin khác: