SpStinet - vwpChiTiet

 

Phát triển quy trình real-time RT-PCR phát hiện virus lở mồm long móng ở gia súc

Với mục tiêu định tính virus FMD (Foot and Mouth Disease) gây bệnh lở mồm long móng ở gia súc, nhóm tác giả Đoàn Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Hoàng Chương (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao) và cộng sự đã phát triển quy trình real-time RT-PCR (Reverse Transcriptas – Polymerase Chain Reaction) có chức năng phát hiện virus FMD, đáp ứng nhu cầu của ngành thú y nước ta trong công tác kiểm soát và phòng chống dịch bệnh.

Bệnh lở mồm long móng ở gia súc là loại bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây lan nhanh và gây nhiều thiệt hại to lớn cho ngành chăn nuôi. Đây là một trong những bệnh được tổ chức Dịch tễ thế giới xếp vào nhóm 15 bệnh nguy hiểm nhất cho các loài móng guốc chẵn như trâu, bò, dê, cừu và heo. Hiện tại, tình hình diễn biến khi xảy ra dịch bệnh ở các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng ngày càng trở nên phức tạp và khó kiểm soát. Vì vậy, việc phát triển một quy trình chẩn đoán có khả năng bổ sung những khiếm khuyết của các quy trình hiện có và có tính cập nhật là đặc biệt cần thiết trong việc phòng ngừa và phục vụ công tác kiểm soát bệnh lở mồm long móng ở nước ta.

Để xây dựng quy trình real-time RT-PCR phát hiện virus FMD, các nhà nghiên cứu đã thu thập mẫu bệnh phẩm từ các gia súc bị lở mồm long móng, chọn phương pháp tách chiết là hấp phụ RNA trên silica và thực hiện các nội dung sau: thiết kế các cặp primer và taqman probe đặc hiệu; xây dựng và tối ưu hóa quy trình real-time RT-PCR; khảo sát đặc tính kỹ thuật của quy trình mới; áp dụng quy trình mới vào phát hiện và phân type virus FMD trên các mẫu bệnh phẩm thu thập từ thực địa.

Đề tài đã xây dựng thành công quy trình real-time RT-PCR FMDV (virus lở mồm long móng) có độ đặc hiệu và độ nhạy chẩn đoán là 100% trên tất cả các mẫu khảo sát dương tính và âm tính; độ biến thiên nội phản ứng của quy trình là 0,06%. Khi áp dụng quy trình trên các mẫu bệnh thực tế cho thấy kết quả hoàn toàn tương đồng với quy trình real-time RT-PCR kết hợp HRM sẵn có tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng đề nghị tiến hành thêm các nghiên cứu so sánh giữa kết quả của quy trình real-time RT-PCR FMDV, với các bộ kit phát hiện bệnh đã được thương mại hóa trên thị trường nhằm đánh giá chất lượng của quy trình mới, tạo cơ sở để phát triển quy trình thành bộ KIT sử dụng trong thực tế.

Các tin khác: