SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu chọn lọc một số dòng lan Dendrobium mini mới.

Nhóm tác giả Nguyễn Văn Vinh, Bùi Minh Trí, Trần Hồng Anh (Trung tâm Khuyến nông TP.HCM) đã thực hiện nghiên cứu lai tạo, đột biến và chọn lọc 3-5 dòng Dendrobium mini mới có hình dáng, màu sắc đa dạng nhằm phục vụ cho thị trường hoa cảnh tại Việt Nam.

Dendrobium mini là giống lan mới được du nhập vào nước ta thời gian gần đây. Với đặc điểm như cây nhỏ gọn, siêng cho hoa, thời gian ra hoa nhanh nên rất phù hợp cho trang trí nội thất, văn phòng, đám tiệc… Các giống lan Dendrobium mang nhiều đặc tính nổi trội về hình thái, cấu trúc hoa, màu sắc, sự phân bố sắc tố trên cánh hoa… nhưng những đặc tính ưu việt này thường không tập trung vào một loại lan Dendrobium cụ thể. Vì vậy, việc thực hiện nghiên cứu lai tạo để cho ra đời một số giống Dendrobium mini mới có nhiều tính trạng tốt, thời gian lai tạo ngắn, phù hợp với điều kiện sinh thái và thị hiếu tại nước ta là cần thiết.

Với mục tiêu là tạo ra 3-5 dòng lan có chiều cao cây từ 15-25 cm, số hoa/phát hoa từ 6-15 hoa, màu sắc hoa mới so với bố mẹ và mỗi dòng có khoảng 100 cây trong đó có 40% cây ra hoa, các nhà nghiên cứu đã thực hiện những nội dung sau: lai tạo, khảo sát sự sinh trưởng, phát triển và chọn lọc một số dòng con lai Dendrobium mini có triển vọng; chiếu xạ gây đột biến in vitro và chọn lọc một số dòng Dendrobium mini đột biến có triển vọng; dùng chỉ thị phân tử để khảo sát đa dạng di truyền của các dòng lan Dendrobium mini mới chọn lọc; nhân giống in vitro và khảo sát sự sinh trưởng, phát triển của một số dòng Dendrobium mini mới.

Kết quả đã tạo ra được 15 tổ hợp lan lai, trong đó có 12 tổ hợp có tỷ lệ nảy mầm cao từ 63,67-97,33%. Sau 6 tháng nuôi cấy hạt lan, có 9 tổ hợp lai đạt tiêu chuẩn đưa ra nhà lưới huấn luyện và nuôi trồng. Sau 8-10 tháng trồng ngoài nhà lưới, cả 9 tổ hợp lai đều ra hoa, đồng thời chọn được 3 dòng lai triển vọng là DM-03-09, DM-05-11 và DM-06-06 với tỷ lệ ra hoa của 100 cây con mỗi dòng là 42,67%, chiều cao cây từ 15-25 cm và số hoa/phát hoa từ 6-15 hoa. Ngoài ra, kết quả đánh giá sinh học phân tử bằng kỹ thuật RAPD cũng đã xác định được các con lai có kiểu gen khác với cây bố mẹ.

Các tin khác: