SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của chế độ chiếu sáng bằng đèn LED đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và ra hoa của cây tía tô xanh Hàn Quốc trồng thủy canh trong nhà

Nghiên cứu do nhóm tác giả Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Phương Trang, Nguyễn Thị Thanh Hương (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) thực hiện nhằm xác định loại đèn LED, cường độ chiếu sáng phù hợp cho việc trồng rau tía tô xanh Hàn Quốc, tìm hiểu ứng dụng đèn LED chiếu sáng quang gián đoạn để ngăn cản sự ra hoa của cây tía tô xanh trồng trong điều kiện trồng ngày ngắn (vụ đông ở Việt Nam).

Tía tô xanh là một loại rau gia vị quý, có khả năng xuất khẩu với giá trị cao, đặc biệt được ưa chuộng tại Nhật Bản, Hàn Quốc. Tuy nhiên, ra hoa sớm là hiện tượng không mong muốn ở loài cây này vì làm giảm năng suất của cây. Kỹ thuật trồng rau trong nhà bằng phương pháp thủy canh kết hợp với bổ sung ánh sáng đèn LED giúp tăng năng suất của cây đã được thử nghiệm rất hiệu quả.

Kết quả thí nghiệm (đăng trên tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 12/2017) cho thấy, cây tía tô xanh Hàn Quốc được trồng theo phương pháp thủy canh tuần hoàn trong nhà và được chiếu sáng bằng đèn LED ánh sáng đỏ xanh với tỷ lệ R660/B450 = 80/20 ở cường độ 214 µM/m2/s là thích hợp nhất cho sự sinh trưởng, phát triển và năng suất. Thời gian chiếu sáng thích hợp nhất để kìm hãm sự ra hoa nhằm tăng năng suất của cây rau tía tô xanh Hàn Quốc là kéo dài thời gian chiếu sáng trong ngày (14 giờ chiếu sáng) hoặc có thể chiếu sáng quang gián đoạn (10 giờ chiếu sáng liên tục trong ngày và 1 giờ giữa đêm).

Biện pháp xử lý ánh sáng đèn LED ngăn cản hiện tượng ra hoa cây tía tô xanh là một giải pháp hữu hiệu, góp phần làm tăng sinh trưởng và năng suất cây trồng trong vụ đông.

Nguồn: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các tin khác: