SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của các loại thức ăn đến tăng trưởng và màu sắc trên da của cá chốt bông

Nghiên cứu do nhóm tác giả Võ Thị Thanh Bình, Hoàng Đình Thưởng, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thế Mãi (Đại học Nông lâm TP.HCM) thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của thức ăn nhân tạo đến sự tăng trưởng và màu sắc của cá chốt bông (Pseudomystus siamensis Regan, 1913).

Cá chốt bông đang được khai thác để làm thực phẩm bởi thịt thơm ngon, được nhiều người ưa chuộng. Ngoài ra, cá còn có màu sắc đẹp với thân mày đen nhung được làm bổi bật bởi các băng màu vàng sáng và có khả năng thích ứng cao với nhiều điều kiện môi trường sống khác nhau nên cũng được khai thác để làm cá cảnh. Tuy nhiên, thực tế người chơi cá cảnh chưa hiểu rõ quá trình thuần dưỡng một loài cá tự nhiên làm cá cảnh như thế nào. Vì vậy, để thuần dưỡng cá chốt bông thành công cần có nhiều nghiên cứu về môi trường sống và thức ăn nhân tạo thích hợp.

Nghiên cứu (được đăng trên Tạp chí KHKT Nông lâm nghiệp, số 5-2017) tiến hành các thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của các loại thức ăn đến sinh trưởng và màu sắc của cá chốt bông, tại Trại thực nghiệm của Khoa Thủy sản, trường Đại học Nông lâm TP.HCM. Cá thí nghiệm được đánh bắt từ tự nhiên có trọng lượng trung bình 6g/con, được nuôi trong bể kính với 3 loại thức ăn là cá tạp (NT1) cá tạp và thức ăn viên (NT2), thức ăn viên (NT3).

Kết quả cho thấy, cá có tỷ lệ sống cao và không khác biệt giữa các nghiệm thức. Cá chốt bông được cho ăn cá tạp có tăng trưởng tốt hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với cá được cho ăn thức ăn hỗn hợp hay thức ăn viên (NT2, NT3). Điều kiện nuôi nhốt thí nghiệm có thể gây stress cho cá chốt bông thể hiện ở hiệu quả sử dụng thức ăn thấp và giảm sắc độ của các băng màu vàng trên thân cá. Tuy nhiên, với thức ăn là cá tạp, cá chốt bông giảm được stress và có tỷ lệ duy trì màu sắc tự nhiên cao hơn so với cá được cho ăn thức ăn hỗn hợp hay thức ăn viên. Do đó cần nghiên cứu thêm các giải pháp kỹ thuật trong thuần dưỡng cá chốt bông thành cá cảnh.

Nguồn: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp

Các tin khác: