SpStinet - vwpChiTiet

 

Tập huấn Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018

Nhằm hỗ trợ các đơn vị thực hiện đầy đủ, chính xác nhiệm vụ Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển năm 2018 theo Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN ngày 27/6/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP. HCM đã tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn điền phiếu điều tra vào sáng 16/8 tại 79 Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.

Điều tra Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ nằm trong chương trình điều tra quốc gia, được tổ chức 2 năm/lần (lần đầu vào năm 2012) dưới sự chủ trì của Bộ Khoa học và Công nghệ. Mục đích của điều tra nhằm đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng thay đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược về nghiên cứu và phát triển trên phạm vi cả nước, theo các Bộ, ngành cũng như các địa phương; đánh giá kết quả thực hiện các chính sách về phát triển khoa học và công nghệ, Luật Khoa học và Công nghệ, các kế hoạch, chương trình về nghiên cứu và phát triển; phục vụ so sánh quốc tế các chỉ tiêu thống kê về nghiên cứu và phát triển; xây dựng cơ sở dữ liệu về nghiên cứu và phát triển của Việt Nam phục vụ các phân tích chuyên sâu và làm tiền đề cho các cuộc điều tra ở các năm tiếp theo.

Đối tượng thực hiện điền phiếu điều tra gồm các viện hàn lâm, viện/trung tâm nghiên cứu và phát triển, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm, cơ sở nghiên cứu và phát triển khác; các trường đại học, cao đẳng, học viện; các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển (bệnh viện, đơn vị sự nghiệp của bộ, ngành, địa phương)…

Thảo luận tại buổi tập huấn ngày 16/8. Ảnh KT.

Theo sự phân công của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN (CESTI) đã triển khai các hoạt động thu thập thông tin điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018 đến các đơn vị là đối tượng điều tra trên địa bàn TP.HCM. Theo quy định, thời gian thu thập thông tin điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là 31 ngày kể, từ ngày 01/8. Các đối tượng điều tra phải gửi phiếu điều tra về CESTI chậm nhất là ngày 31/8/2018.

Buổi tập huấn của CESTI nhằm hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho các đơn vị thuộc đối tượng điều tra trong việc điền phiếu thu thập thông tin nghiên cứu và phát triển năm 2018. Bên cạnh việc cung cấp những thông tin về căn cứ pháp lý, mục đích, đối tượng và các thời điểm quan trọng của cuộc điều tra, chuyên gia của CESTI đã hướng dẫn cặn kẽ các kỹ thuật điền thông tin (nhân lực nghiên cứu, hoạt động nghiên cứu và thu chi cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ,...) để đảm bảo tính thống nhất và chính xác về nội dung của phiếu điều tra.

Nhiều đại diện các viện/trung tâm nghiên cứu (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao, Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo,…), bệnh viện (Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương,...) và trường đại học/cao đẳng trên địa bàn TP.HCM đã tham dự buổi tập huấn.

 

 

 

 

Các tin khác: