SpStinet - vwpChiTiet

 

Công nghệ in 3D - Hướng ứng dụng trong tương lai

Công nghệ in 3D được nghiên cứu, ứng dụng thành công trong nhiều lĩnh vực nên thu hút sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp. Được dự đoán sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai nhờ khả năng tạo ra thay đổi rất lớn trong lĩnh vực gia công chế tạo, xu hướng ứng dụng trong tương lai của công nghệ in 3D sẽ được Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM (CESTI) tổ chức báo cáo phân tích vào lúc 8giờ30 ngày 20/7, tại 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM. 

 

Chương trình cụ thể bao gồm:

Phần I: Tổng quan về nghiên cứu, ứng dụng công nghệ in 3D trên thế giới và tại Việt Nam

- Tổng quan nghiên cứu, ứng dụng công nghệ in 3D trên thế giới và tại Việt Nam.

- Giới thiệu vật liệu ứng dụng trong công nghệ in 3D.

Trình bày: TS. Hoàng Xuân Tùng - Khoa Công nghệ Vật liệu, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ in 3D trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế

Trình bày: KS. Đỗ Huỳnh Hải Yến - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM

Phần III: Giới thiệu công nghệ in 3D tại trường Đai học Bách Khoa TP.HCM

- Giới thiệu các dòng máy in 3D và tình hình chế tạo máy in 3D tại Việt Nam.

- Giới thiệu nghiên cứu công nghệ in 3D tại trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

Trình bày: ThS. Huỳnh Hữu Nghị - Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

- Sản xuất thông minh và 3D-Printing

Trình bày: Ông Võ Hồng Kỳ - Giám đốc Công ty TNHH Siemens Việt Nam

- Tư vấn và thiết kế các sản phẩm máy in 3D phù hợp với từng nhu cầu của doanh nghiệp.

Trình bày: ThS. Huỳnh Hữu Nghị - Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Phần IV: Thảo luận

 

Máy in 3D cũng sẽ được trưng bày trực tiếp tại buổi báo cáo. Quý đơn vị quan tâm điền phiếu đăng ký tham dự và gửi về địa chỉ:

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM

(Phòng Cung cấp Thông tin)

Địa chỉ: 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3824 3826 (Hải Yến)

Fax: (028) 3829 1957  

Email: xuhuongcongnghe@cesti.gov.vn

* Quý vị có thể tải Thư mời, Phiếu đăng ký tham dự hoặc Đăng ký trực tuyến tại đây.

 

Các báo cáo phân tích xu hướng công nghệ do CESTI tổ chức.

 

Các tin khác: