SpStinet - vwpChiTiet

 

Chế phẩm vi sinh vật sản xuất phân hữu cơ sinh học từ bã nấm và phân gà.

Với mục tiêu tạo ra nguồn phân hữu cơ chất lượng cao và an toàn sử dụng trong trồng trọt, nhóm tác giả Nguyễn Văn Thao, Nguyễn Thị Lan Anh (Khoa Quản lý Đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) và Nguyễn Thị Minh (Khoa Môi trường học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) và cộng sự đã thực hiện nghiên cứu tìm ra loại chế phẩm vi sinh vật phù hợp để xử lý hỗn hợp phân gà và bã nấm thành phân hữu cơ có thành phần an toàn và thân thiện với môi trường.

Hằng năm, tổng lượng chất thải rắn của ngành chăn nuôi ở Việt Nam vào khoảng 85 triệu tấn, nhưng chỉ có 40% lượng chất thải được xử lý, còn lại được thải trực tiếp ra môi trường. Bên cạnh đó, nghề trồng nấm nước ta cũng đang rất phát triển, một trang trại trồng nấm vừa và nhỏ có thể thải ra khoảng 100 tấn bã nấm mỗi năm. Nếu hai loại chất thải này không được xử lý, hoặc chỉ xử lý qua loa sau đó xả ra môi trường thì sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của người dân. Vì vậy, việc áp dụng các quy trình kỹ thuật để sản xuất phân hữu cơ sinh học từ chất thải chăn nuôi và bã nấm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp là một trong số những giải pháp tối ưu nhất để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, cải thiện đất và chất lượng cây trồng, cũng như tạo việc làm cho người nông dân.

Nghiên cứu được thực hiện tại khu thí nghiệm của Bộ môn Nông hóa (Khoa Quản lý Đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) với vật liệu là 2.160kg bã nấm, 1.440kg phân gà, 3 loại chế phẩm vi sinh vật (CPVSV1, CPVSV2 và CPVSV3) do Bộ môn Vi sinh vật (Khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) nghiên cứu và chế tạo. Thí nghiệm được chia thành 3 bể ủ, mỗi bể gồm 300kg phân gà và bã nấm trộn đều với 1 loại CPVSV pha loãng với nước (tỷ lệ 1:10), thể tích CPVSV ở mỗi bể ủ là 1 lít.

Kết quả thu được cho thấy, CPVSV3 có hiệu quả xử lý phân gà và bã nấm nhanh hơn 2 chế phẩm còn lại. Sau khi ủ 30 ngày, phân hữu cơ sinh học sử dụng CPVSV3 có ẩm độ, hàm lượng OC, N tổng số, P2O5 hữu hiệu, K2O hữu hiệu và mật độ vi sinh vật hữu ích cao, đồng thời hạn chế tốt sự phát triển của vi sinh vật gây hại (E.coli, Salmonella) và có hàm lượng kim loại nặng thấp. Chế phẩm CPVSV3 đã được xác định là phù hợp để xử lý hỗn hợp phân gà và bã nấm thành phân hữu cơ có chất lượng đạt tiêu chuẩn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, số 8/2015.

Nguồn: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Các tin khác: