SpStinet - vwpChiTiet

 

Phiên họp lần thứ hai xây dựng Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Ngày 15/6/2018, tại trụ sở của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã chủ trì phiên họp thứ hai, thảo luận và thống nhất các nội dung Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Toàn cảnh cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài Nguyên và Môi trường cùng đại diện của các đơn vị trong  Bộ: Vụ Đánh giá,Thẩm định và Giám định công nghệ, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Học Viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo...

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. Tại khoản 5, Điều 8 quy định “việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ”. Đồng thời, tại Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 03/5/2018, Chính phủ đã giao “Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, cơ quan liên quan khẩn trương soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định”.

Theo kế hoạch, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng sẽ được hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong năm 2018. Quyết định sẽ thay thế cho Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: