SpStinet - vwpChiTiet

 

Hoàn thiện công nghệ bảo mật hệ thống PACS ứng dụng chẩn đoán hình ảnh số tại bệnh viện.

Là mục tiêu chính trong đề tài nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Chí Ngọc, Phạm Mỹ Mãn, Phạm Thành Luân (Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Ưu Việt) và cộng sự. Nghiên cứu giúp cho hệ thống PACS (Picture Archiving and Communication System) bảo đảm an toàn thông tin khi tương tác với hệ thống HIS (Hospital Information System), các máy chẩn đoán hình ảnh, các work station và dịch vụ Web viewer tại bệnh viện.

Trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh y khoa, hệ thống PACS đã mang lại hiệu quả rất lớn khi ứng dụng hình ảnh điện tử thay thế cho phim X-quang truyền thống, giúp giảm chi phí, tăng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị của bác sỹ. Tại Việt Nam, hệ thống PACS đã được ứng dụng tại các bệnh viện lớn hàng đầu như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Quân y 108, bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhân dân 115. Tuy nhiên, việc ứng dụng PACS tại nước ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, trong đó, quan trọng nhất là vấn đề bảo mật dữ liệu hình ảnh chẩn đoán và kết quả xét nghiệm của bệnh nhân.

Để hoàn thiện đề tài, các nhà nghiên cứu đã thực hiện những nội dung gồm: Nghiên cứu kỹ thuật bảo mật dữ liệu nhằm lấy đúng và đủ dữ liệu từ các máy chẩn đoán hình ảnh (CT, MRI, DSA, X-quang, siêu âm) về hệ thống PACS; Hoàn thiện kỹ thuật bảo mật khi chứng thực, truy vấn và xem dữ liệu chẩn đoán hình ảnh qua internet và DICOM Viewer tại bệnh viện; Hoàn thiện bảo mật interface giao tiếp giữa PACS với phần mềm HIS tại bệnh viện tham gia đề tài để phục vụ truy vấn và lấy dữ liệu từ PACS qua HIS.

Sau khi triển khai thực tế hệ thống BKPACS tại các bệnh viện tham gia, đề tài đã thu được những kết quả gồm: hoàn thiện kết nối giữa hệ thống BKPACS với hệ thống máy MRI để luân chuyển dữ liệu ảnh DICOM và thông tin bệnh nhân; thực hiện được mô hình truyền dẫn với độ an toàn và chính xác cao, đảm bảo tính toàn vẹn và liên tục của dữ liệu bằng ứng dụng SCM, CRC Check sum, các cơ chế cảnh báo mất kết nối và sai lệch dữ liệu; hoạt động kết nối và nhận dữ liệu của hệ thống từ máy CT chính xác và ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ hình ảnh, truy vấn thông tin ảnh DICOM, dựng ảnh 3D trên các work station và truy vấn từ xa qua web interface; hệ thống hỗ trợ đầy đủ các giao thức truyền nhận, xác thực dữ liệu chuẩn DICOM, đồng thời kết hợp với các thủ tục bảo mật, chứng thực và so sánh giữ liệu giúp thông tin được truyền tải an toàn. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp các công cụ phát hiện mất kết nối, giúp hệ thống vận hành liên tục và khắc phục lỗi nhanh chóng khi có sự cố xảy ra.

Các tin khác: