SpStinet - vwpChiTiet

 

Các-bon siêu cứng mới, ưu việt hơn kim cương

Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện ra một dạng carbon mới siêu cứng, có thể được ứng dụng nhiều hơn kim cương nhờ khả năng chịu đựng áp lực từ mọi hướng.
Carbon là nguyên tố nhiều thứ 4 trong vũ trụ và tồn tại dưới rất nhiều dạng, được gọi chung là allotrope (các chất đồng tố khác dạng), trong đó có graphite, graphene, và dạng cứng nhất trong tự nhiên mà con người từng biết đến là kim cương.
Để tạo ra dạng allotrope mới, các nhà nghiên cứu ở ĐH Standford và Viện Khoa học Carnegie (Mỹ) đã nén carbon cứng ở áp suất lớn hơn 400.000 lần áp suất thông thường.
Kết quả, loại carbon mới có thể chịu được áp lực cực lớn mà không vật chất nào, ngoại trừ kim cương, có thể chịu được.
Khác với các dạng carbon kết tinh như kim cương, với độ cứng phụ thuộc nhiều vào hướng các tinh thể được sắp xếp, dạng carbon mới không có dạng nhất định do cấu trúc phân tử không lặp lại, nghĩa là dạng mới này chịu đựng lực tốt từ mọi hướng.
Nếu điều này là chính xác thì loại carbon mới có thể được ứng dụng vào nhiều mục đích mà kim cương không phù hợp.
Nguồn: Đất Việt


 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả