SpStinet - vwpChiTiet

 

Bộ KH&CN đẩy mạnh cắt giảm điều kiện kinh doanh, đổi mới kiểm tra chuyên ngành

Cùng với việc cắt giảm 24 nhóm sản phẩm hàng hóa xuống còn 2 nhóm sản phẩm hàng hóa, chuyển 93% sản phẩm hàng hóa từ tiền kiểm sang hậu kiểm, Bộ KH&CN đã đi tiên phong trong công tác đổi mới hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là một trong những Bộ đi tiên phong trong công tác đổi mới hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong thời gian qua”. Đây là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, ông Mai Tiến Dũng tại buổi làm việc của Tổ công tác với các Bộ ngành vừa diễn ra tại Hà Nội.

Bộ KH&CN đẩy mạnh cắt giảm điều kiện kinh doanh, đổi mới kiểm tra chuyên ngành - ảnh 1

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL 

Thời gian qua, theo tinh thần của Nghị quyết 19, Nghị quyết 75 của Chính phủ phân công trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương trong việc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Bộ KH&CN, Bộ đã chủ động, đi đầu trong nghiên cứu, đề xuất, triển khai áp dụng mạnh mẽ cơ chế “hậu kiểm”; tham mưu Chính phủ nhiều văn bản pháp lý liên quan đến công tác đổi mới hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Theo đó, chuyển 91% nhóm sản phẩm, hàng hóa với 93% loại sản phẩm cụ thể phân theo mã HS do Bộ KH&CN quản lý sang cơ chế hậu kiểm.

Theo ông Nguyễn Hoành Linh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) cho biết, Bộ KH&CN đã cắt giảm từ 24 nhóm sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra trước thông quan xuống còn 02 nhóm sản phẩm, hàng hóa phải kiểm là xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

"Thể hiện tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Bộ, ngay từ tháng 10/2017, các văn bản pháp lý trên đã được thực thi và có hiệu lực thi hành với việc chuyển 93% sản phẩm hàng hóa từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Thời gian thông quan hàng hóa tối đa trong 24 giờ, điều này hoàn toàn đáp ứng và vượt mục tiêu của Chính phủ đặt ra theo chỉ tiêu ASEAN +4 là 90 giờ", ông Linh chia sẻ.

Đây có thể xem là sự nỗ lực rất lớn của Bộ KH&CN xét về tính chủ động, cũng như vượt mức thời gian quy định bởi thời hạn Chính phủ giao cho các Bộ đến tháng 6/2018 phải hoàn thiện nhưng đối với Bộ KH&CN như trên đã đề cập, các văn bản pháp lý liên quan đã có hiệu lực từ tháng 10/2017.

Tại buổi làm việc với Tổ Công tác của Chính phủ diễn ra ngày 30/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao, ghi nhận những nỗ lực, kết quả triển khai của Bộ KH&CN trong thời gian qua. Đặc biệt, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đánh giá Bộ KH&CN là một trong những Bộ đi tiên phong trong việc kiểm tra chuyên ngành, tiên phong trong hoạt động đổi mới cơ chế kiểm tra hàng nhập khẩu với mục đích tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian vừa qua.

Trước những kết quả đạt được, ông Nguyễn Hoàng Linh cho rằng, công cuộc đổi mới của Bộ KH&CN sẽ không dừng lại ở những kết quả trên, Bộ KH&CN sẽ vẫn tiếp tục triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 75, Nghị quyết 19 của Chính phủ trong việc thống nhất, rà soát điều kiện kinh doanh.

Hiện điều kiện kinh doanh được quy định ở nhiều lĩnh vực khác nhau của Bộ KH&CN như: an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ, đánh giá thẩm định công nghệ, TCĐLCL. Bộ KH&CN đã có phương án và lộ trình cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

"Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục trình Chính phủ Nghị định sửa nhiều Nghị định để cắt giảm tiếp các điều kiện kinh doanh sớm hơn thời gian dự kiến theo tinh thần của Nghị quyết 19. Bên cạnh đó, Bộ sẽ tiếp tục triển khai Nghị định 74 và Nghị định 119 của Chính phủ, dựa trên tình hình thực tế để qua đó tháo gỡ khó khăn đối với hàng hóa hậu kiểm, đặc biệt là việc hỗ trợ cơ quan ban ngành, địa phương. Đồng thời tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát hàng hóa hậu kiểm, đánh giá, xem xét sự tuân thủ của doanh nghiệp đối với các nhóm hàng hóa chuyên ngành. Qua đó sẽ có đánh giá, đề xuất cụ thể trong việc cải cách các thủ tục kiểm tra chuyên ngành trong thời gian tới", ông Linh cho biết.

Nguồn: vietq.vn

Các tin khác: