SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá sơ bộ tác động của biến đổi khí hậu lên các vấn đề sức khỏe một số quận huyện tại TP. Hồ Chí Minh.

Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy hiện tượng biến đổi khí hậu đã và đang có nhiều tác động tiêu cực lên nhiều mặt đời sống, đặc biệt là sức khỏe của dân cư ở những thành phố lớn trong nhóm các nước đang phát triển như TP.HCM. Vì vậy, nhóm tác giả Lê Hoàng Ninh, Phùng Đức Nhật, Đặng Văn Chính (Viện Y tế công cộng TP.HCM) và cộng sự đã thực hiện một nghiên cứu với mục đích đánh giá sơ bộ về tác động của biến đổi khí hậu lên các vấn đề sức khỏe và bệnh tật ở một số quận huyện tại TP.HCM.

Nghiên cứu được thực hiện tại 6 quận huyện tiêu biểu như quận 4, quận 5, quận Bình Thạnh, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi và huyện Nhà Bè. Các nội dung nghiên cứu bao gồm: hồi cứu số liệu về nhiệt độ, lượng mưa, các đợt bão lũ và thiên tai xảy ra trong giai đoạn 2000 – 2014 và mối liên quan đến các yếu tổ khí hậu và sức khỏe; đánh giá khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu trên đối tượng cộng đồng và địa phương; điều tra kiến thức của của cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu lên sức khỏe và các biện pháp ứng phó ở mức độ cá nhân và hộ gia đình; khảo sát kiến thức, thái độ của cán bộ ban ngành liên quan đến sức khỏe và tác động của biến đổi khí hậu lên sức khỏe tại địa phương; khảo sát điều kiện cơ sở vật chất khám chữa bệnh của địa phương trong việc ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.

Kết quả cho thấy, tại 6 quận huyện đã xảy ra hiện tượng gia tăng nhiệt độ (khoảng 0,040C/năm từ năm 1989 đến năm 2006) và triều cường (giai đoạn từ năm 2005 trở lại đây) đều có xu hướng tăng dần qua các năm và vượt mức báo động III. Phân tích cũng cho thấy có mối liên quan giữa nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa với nguy cơ gia tăng mắc các bệnh nhiễm như tiêu chảy, cảm cúm, tay chân miệng…và các bệnh không nhiễm như đột quỵ. Tuy nhiên, nhận thức của cộng đồng và các nhân viên/chuyên viên/cán bộ công tác trong các lĩnh vực liên quan đến biến đổi khí hậu chưa được đầy đủ, toàn diện và vẫn còn sự nhầm lẫn giữa ô nhiễm môi trường với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, các bệnh viện ngoại thành có tiêu chí an ninh và tỷ lệ lập kế hoạch cho tình trạng khẩn cấp, thảm họa cao hơn nội thành.

Để khắc phục ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, các nhà nghiên cứu đề xuất cần phải quan tâm đến việc nâng cao nhận thức cho người dân về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, cũng như cung cấp thông tin cho cán bộ ban ngành và kinh phí đầu tư cho các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các tin khác: