SpStinet - vwpChiTiet

 

Các yếu tố ảnh hưởng tới bạo lực gia đình ở phụ nữ Yên Phong, Bắc Ninh

Đề tài do tác giả Bùi Thị Thu Hà (ĐH Y tế công cộng) thực hiện nhằm tìm hiểu tỷ lệ và các yếu tố ảnh hưởng đến bạo lực gia đình (BLGĐ) ở phụ nữ tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh năm 2006.

Nghiên cứu tiến hành với 452 phụ nữ có chồng dưới 50 tuổi sống tại địa phương; bạo lực được phân theo thời gian (bạo lực trong cuộc đời và trong 12 tháng qua) và tính chất (thể chất, tinh thần và tình dục).
Theo đó, có 42% phụ nữ đã từng bị bạo lực của chồng trong cuộc đời, tỷ lệ này trong 12 tháng qua là 22,6%. Loại hình bạo lực phổ biến nhất là tinh thần, sau đó là thể chất và tình dục. Giai đoạn 15 năm đầu của hôn nhân là giai đoạn xảy ra bạo lực nhiều nhất đối với đa số phụ nữ từng bị bạo lực. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm có trình độ học vấn, nghề nghiệp, điều kiện kinh tế theo tỷ lệ bạo lực cả trong cuộc đời (p<0,05), nhưng lại không tìm thấy sự khác biệt trong vòng 12 tháng qua. Những người có chồng nghiện rượu, đánh bạc và không chung thuỷ có khả năng bị BLGĐ cao hơn những người khác. Thái độ chấp nhận bạo lực có liên quan đến tần suất bạo lực. Những phụ nữ đánh giá việc chồng đánh vợ là rất nghiêm trọng thì ít có khả năng bị bạo lực trong cuộc đời và trong 12 tháng qua hơn những phụ nữ coi vấn đề này là nhỏ/bình thường.
Để góp phần phòng ngừa và hạn chế BLGĐ, về phía địa phương cần tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền để nâng cao nhận thức của phụ nữ và nam giới về vấn đề bình đẳng giới. Các tổ chức đoàn thể cần được nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và kỹ năng phòng chống BLGĐ. Hoạt động xoá bỏ các tệ nạn xã hội như đánh bạc, chơi đề, nghiện rượu cần được tăng cường. Cộng đồng mà đặc biệt là bản thân những người đàn ông cần thay đổi quan niệm coi vấn đề cờ bạc, rượu là hình thức giải trí.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả