SpStinet - vwpChiTiet

 

Mời tham dự báo cáo phân tích xu hướng công nghệ cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà quản lý và nghiên cứu cập nhật và tiếp cận các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, sáng 17/5, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP. HCM (CESTI) sẽ tổ chức buổi báo cáo “Xu hướng công nghệ cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng” do PGS.TS. Phùng Chí Sỹ - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Môi trường ENTEC và Th.S Hoàng Khánh Hòa – Viện Nhiệt đới Môi trường trình bày.

Buổi báo cáo (sẽ diễn ra từ 08h30–11h00, tại 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM), là sự kiện đầu tiên trong khuôn khổ Chương trình báo cáo “Phân tích xu hướng công nghệ” năm 2018 mà CESTI sẽ thực hiện. Các nội dung sẽ trình bày trong buổi báo cáo bao gồm:

Phần I: Tổng quan hiện trạng, tình hình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng trên trên thế giới và Việt Nam.

Trình bày: PGS.TS. Phùng Chí Sỹ - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Môi trường ENTEC.

Phần II: Xu hướng công nghệ cứu hô hỏa hoạn nhà cao tầng trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế.

Trình bày: KS. Đỗ Huỳnh Hải Yến - Trung tâm Thông tin và Thống kê  KH&CN TP.HCM.

Phần III: Nghiên cứu và sản xuất các thiết bị cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng của Viện Nhiệt đới Môi trường.

  • Ưu điểm sử dụng ống tuột và đệm hơi trong cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng.
  • Thiết kế và chế tạo ống tuột và đệm hơi cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng. Giới thiệu 4 sản phẩm cứu hộ nhà cao tầng đạt tiêu chuẩn quốc gia.
  • Kết quả nghiên cứu và thử nghiệm thực tế của các sản phẩm cứu hộ.

Trình bày: Th.S Hoàng Khánh Hòa và ông Nguyễn Thành Nhân  - Viện Nhiệt đới Môi trường.

Phần VI: Thảo luận

 

Để công tác chuẩn bị, đón tiếp được chu đáo, Quý đơn vị quan tâm điền phiếu đăng ký tham dự và gửi về địa chỉ: 

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM (Phòng Cung cấp Thông tin)

Địa chỉ: 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3824 3826 (Hải Yến)

Fax: (028) 3829 1957  

Email: xuhuongcongnghe@cesti.gov.vn

* Quý vị có thể tải Thư mời, Phiếu đăng ký tham dự hoặc Đăng ký trực tuyến tại đây.

Các tin khác: