SpStinet - vwpChiTiet

 

Liên kết khai thác nguồn lực thông tin KH&CN tại TP.HCM

Sáng 11/5, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và 12 thư viện, viện nghiên cứu và trường đại học tại TP.HCM vừa tiến hành ký kết hợp tác liên kết chia sẻ nguồn lực thông tin KH&CN. Nhờ hợp tác liên kết này, người dùng có thể khai thác, sử dụng được tài nguyên của tất cả các thành viên trong hệ thống. Đây là một nội dung triển khai của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM thực hiện Đề án liên kết nguồn lực thông tin KH&CN theo Quyết định số 6770/QĐ-UB ngày 27/12/2016 của UBND Thành phố.

Theo đó, trong năm 2018 sẽ triển khai công tác phát triển và tích hợp cơ sở dữ liệu (CSDL) hiện có từ các đơn vị tham gia (thành viên) lên Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN TP.HCM. Các thành viên sẽ xử lý chuẩn hóa các CSDL hiện có, Sở KH&CN xây dựng và tích hợp CSDL mới về thông tin tiềm lực và hoạt động KH&CN (các phòng thí nghiệm, thử nghiệm; Doanh nghiệp KH&CN, tổ chức hoạt động KH&CN; chuyên gia KH&CN trong 04 ngành công nghiệp chủ lực) để đưa vào hệ thống.

GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM phát biểu tại Lễ ký kết.

Hệ thống được trang bị công cụ chia sẻ thông tin, với các chức năng lập chỉ mục tập trung các CSDL, cung cấp giao diện tìm kiếm thống nhất, đơn giản (như Google), cho phép người dùng tìm theo ngôn ngữ tự nhiên hoặc kết hợp các phần tử thông tin trong các trường dữ liệu cụ thể. Kết quả tìm tập hợp được từ nhiều nguồn sẽ được phân loại và nhóm tự động, phù hợp tới người dùng. Để tham khảo được tài liệu toàn văn, có liên kết đến hệ thống thư viện của thành viên.

Bà Bùi Thanh Bằng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM giới thiệu kế hoạch triển khai Đề án liên kết nguồn lực thông tin KH&CN.

Theo kế hoạch, tháng 9/2018 hệ thống sẽ được đưa vào vận hành, phục vụ nhu cầu tìm kiếm, tham khảo các nguồn lực thông tin KH&CN được chia sẻ, tích hợp trên hệ thống. Trong các năm tiếp theo, hệ thống sẽ được mở rộng dần về cả số lượng CSDL của các thành viên tham gia, cũng như chào đón thêm sự tham gia của các thành viên mới, tạo thành hệ thống nguồn lực thông tin KH&CN phong phú, phục vụ hữu hiệu cho hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu - giảng dạy, sinh viên, học sinh, doanh nghiệp và cộng đồng.

Đại diện các đơn vị thành viên đầu tiên của Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN TP.HCM.

Các tin khác: