SpStinet - vwpChiTiet

 

Các sáng chế về công cụ để trồng cây

Hệ thống sản xuất rau an toàn theo công nghệ không sử dụng đất
Khung chậu hoa đúc sẵn
Khay trồng cây giống
Thùng trồng cây
Cơ cấu cấp nước cho đất trồng cây
Tấm phòng trừ sinh vật gây hại
Phương pháp canh tác sinh học đa địa tầng
Thiết bị và phương pháp trồng cây luân chuyển

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả