SpStinet - vwpChiTiet

 

Thuật toán định giá và phân bổ tài nguyên trên cơ sở dữ liệu đám mây

Các nhà nghiên cứu tại Trường Quản lý - Đại học Buffalo (UB) đã phát triển một thuật toán mới để định giá và phân bổ tài nguyên cho các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây.

Nghiên cứu này sẽ được công bố trong tạp chí Nghiên cứu Hệ thống Thông tin, cung cấp các thuật toán cho phép các công ty như Amazon, Google hoặc VMWare...xác định được nguồn lực cần thiết để cung cấp các loại dịch vụ nhất định cho khách hàng và những nội dung nào sẽ tính phí trong các cam kết chất lượng dịch vụ (Service Level Agreement, SLA) đối với khách hàng. Ngược lại, khách hàng cũng có thể  thông qua điện toán đám mây, sử dụng thuật toán này để thương lượng về giá cả với nhà cung cấp dịch vụ.

"Khi các nguồn tài nguyên máy tính chuyển sang công nghệ điện toán đám mây, khách hàng sẽ yêu cầu truy cập gần như liên tục vào các tệp và phần mềm của họ, đặt ra một thách thức đáng kể cho các nhà cung cấp dịch vụ. Các công ty sẽ cung cấp thông tin về trung tâm dữ liệu của họ cho chúng tôi để đưa vào thuật toán, sau đó thuật toán sẽ đưa ra các chính sách và quy định cụ thể về cách phân bổ tài nguyên và định giá, tất cả sẽ được thiết kế riêng, phù hợp cho hệ thống của từng công ty." Sanjukta Das Smith, đồng tác giả của đề tài và là Phó Giáo sư Khoa học quản lý và Hệ thống trong Trường Quản lý UB cho biết.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành mở rộng phạm vi của thuật toán bằng cách sử dụng dữ liệu nhật ký máy chủ thực để xác nhận và bổ sung việc phân tích của họ. "Hiểu rõ về chi phí là rất quan trọng trong việc cung cấp tài nguyên hiệu quả. Thông qua nghiên cứu của chúng tôi, các nhà cung cấp có thể tinh chỉnh tài nguyên cho từng khách hàng, thay vì sử dụng chiến lược hiện tại là dựa vào sự ước đoán (guesstimates)." Smith nói.

Smith đã hợp tác nghiên cứu với TS. Chunming Qiao, giáo sư danh dự của SUNY và Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính tại UB; TS. Ram Ramesh, giáo sư Khoa học quản lý và Hệ thống trong Trường Quản lý UB; và Shuai Yuan, ứng cử viên tiến sĩ tại Trường Quản lý UB.

Các tin khác: