SpStinet - vwpChiTiet

 

Các phương pháp điều trị ngoại khoa bệnh lý viêm tụy mạn sỏi tụy

Đề tài do các tác giả Lê Văn Điềm, Đào Quang Minh (Bệnh Viện Xanh Pôn Hà Nội) thực hiện đề cập đến các phương pháp điều trị ngoại khoa bệnh lý viêm tụy mạn sỏi tụy.

Mục tiêu của điều trị viêm tụy mạn là giảm đau và điều chỉnh các rối loạn chức năng tuỵ. Chỉ định ngoại khoa đặt ra khi viêm tụy mạn, đau nhiều, điều trị nội khoa thất bại, khi có biến chứng đầu tụy to, ống Wirsung giãn, sỏi tụy, nang giả tụy… Các phương pháp điều trị phẫu thuật viêm tụy mạn kèm sỏi tụy bao gồm dẫn lưu một phần ống tụy, dẫn lưu toàn bộ ống tụy chính, cắt một phần tụy và cắt một phần tụy kết hợp với dẫn lưu rộng rãi ống tụy.
Theo đó, nghiên cứu trình bày 15 phương pháp, gồm Duval (1954); Peustow – Gilesby; Leger; Mercadier; Partington-Rochelle (1960); Bapat; Whipples (1935); Traverso-Longmire (1978); cắt một phần tụy; cắt bỏ kiểu Child (1965); cắt toàn bộ tụy; Hans Beger (1980); Beger cải biên (1980); cắt tụy bụng hình chữ V của Izbicki (1998); Frey (1987).
Tuy đã có nhiều báo cáo về kết quả của các phương pháp điều trị phẫu thuật song chưa có phương pháp phẫu thuật nào là đạt hiệu quả tối ưu. Phương pháp phẫu thuật hiện được các phẫu thuật viên nhất trí là phương pháp cắt một phần tụy và dẫn lưu rộng rãi ống tụy vì an toàn, hiệu quả ở những bệnh nhân có ống tụy dãn trên 6mm.
LV (nguồn: Tạp Chí Y học thực hành, số 12/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả