SpStinet - vwpChiTiet

 

Các phương pháp chống đỡ trước trong thi công hầm

Đề tài do KS Nguyễn Thái Khanh, TS Bùi Đức Chính (Viện khoa học và công nghệ GTVT) thực hiện nhằm tìm ra các phương pháp hạn chế độ lún phía trên mặt đất.

Khi thi công trong điều kiện địa chất yếu hoặc chiều dày lớp đất nhỏ thì hai vấn đề phức tạp nhất là đảm bảo ổn định gương đào và hạn chế độ lún phía trên mặt đất. Thực nghiệm cho thấy, độ lún sinh ra do đào hầm tăng lên từ từ cùng với việc tiến lên phía trước của gương đào. Khi gương đào tiến lên một điểm nào đó thì 30-40% của độ lún tại điểm đó đã xảy ra. Điều này chứng tỏ bất kỳ biện pháp chống đỡ nào được áp dụng sau khi đào cũng không thể hạn chế được lún sinh ra ở đất đá trên đỉnh gương đào. Đo đó, việc gia cường trước đào được xem là một biện pháp hữu hiệu để hạn chế lún.
Theo nhóm tác giả, phương pháp phụt vữa theo phương ngang và phương pháp sử dụng các ống thép bơm vữa đều khá hiệu quả trong việc hạn chế lún bề mặt và tăng cường độ ổn định gương đào. Trong khi đó, phương pháp vòm ống đặc biệt hiệu quả trong việc hạn chế độ lún do độ cứng chống uốn của hệ chống đỡ trước. Ngoài ra, việc sử dụng các phương pháp chống đỡ này còn có thể giảm được kích thước của hệ thống chống đỡ hầm.
Ở nước ta, tương lai có thể các giải pháp trên rất hữu hiệu phục vụ cho việc xây dựng các công trình ngầm đô thị.
BH (Theo tạp chí Cầu đường, số 7/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả