SpStinet - vwpChiTiet

 

Nâng cao năng suất trứng và dày thịt ức vịt dòng mái TS142

Mục tiêu tạo ra những dòng, giống vịt mới bằng phương pháp chọn giống phù hợp cho năng suất, chất lượng cao hơn các dòng, giống cũ. Nhóm nghiên cứu Phạm Văn Chung, Nguyễn Thanh Sơn, Dương Xuân Tuyền (Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên, Viện Chăn Nuôi, Trung tâm nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia cầm VIGOVA) đã thực hiện đề tài nghiên cứu chọn lọc nâng cao năng suất trứng và dày thịt ức vịt dòng mái TS140 tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên.

Nghiên cứu (được đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, số 80/2017) chọn hai loại vịt ông bà SM3SH (dòng mái T14) nhập từ Anh có đặc điểm chân cao, dài mình, khối lượng cơ thể lớn và Star 53 (dòng mái ST2) nhập từ Pháp có năng suất trứng, tỷ lệ thịt ức cao để thực hiện chọn tạo vịt dòng mái TS142 tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Chỉ tiêu chọn lọc là dày thịt ức tại 7 tuần tuổi và năng suất trứng 42 tuần tuổi.Chọn lọc theo chỉ số dựa trên giá trị giống ước tính bằng MT-BLUP và hệ số kinh tế các tính trạng để chọn tạo ra dòng mái TS142. Các nhà nghiên cứu tiến hành nuôi dưỡng, thu thập số liệu, nhân dòng thuần, đo độ dày ức thịt và xử lý các số liệu đã thu thập.

Kết quả cho thấy, dòng TS142 có tỷ lệ chọn giống vịt trống dao động từ 8,17% - 8,84%, vịt mái từ 20,63% – 28,22%; mức ly sai chọn lọc dày ức thịt thấp hơn dòng trống TS132, chỉ từ 0,53 – 0,78 mm ở vịt trống và từ 0,48 – 0,67 mm ở vịt mái; ly sai chọn lọc năng suất trứng từ 7,50 – 12,10 quả. Tiến bộ di truyền đạt được tính trạng dày thịt ức và năng suất trứng sau 42 tuần tuổi là 0,69 mm và 1,17 quả, giá trị giống ước tính của các tính trạng tăng qua từng thế hệ. Từ kết quả trên, các nhà nghiên cứu đề nghị chọn vịt giống TS142 làm dòng mái trong các tổ hợp lai thương phẩm cho năng suất và lượng thịt cao.

 

Nguồn: Tạp chí Khoa học công nghệ Chăn nuôi

Các tin khác: