SpStinet - vwpChiTiet

 

Mô hình kết hợp trồng rau và nuôi cá trong chu trình khép kín ở quy mô hộ gia đình.

Với mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống, bổ sung nguồn thực phẩm sạch cũng như tăng cường mảng xanh đô thị, nhóm tác giả Ngô Thị Lam Giang, Nguyễn Quang Thạch, Phạm Văn Khánh (Đại học Nguyễn Tất Thành) và cộng sự đã thực hiện nghiên cứu xây dựng mô hình kết hợp trồng rau và nuôi cá trong chu trình khép kín (Aquaponics) ở quy mô hộ gia đình.

Mô hình thí điểm được đặt tại khu nhà màng của Viện Sinh học Nông nghiệp (đại học Nguyễn Tất Thành), thực nghiệm trên các giống cây như xà lách, cải xanh, cải ngọt, rau muống, tần ô và giống cá rô phi. Sau khi tiến hành các thí nghiệm chọn mẫu bồn, loại rau, loại giá thể trồng rau, mật độ nuôi trồng, phân bón, và ảnh hưởng của chế độ ngập rút trong hệ thống, các nhà nghiên cứu đã xác định được mô hình hoàn thiện gồm có 3 bồn trồng rau hình chữ nhật, 1 bồn nuôi cá tròn dung tích 500L, một bồn lắng cặn 160L, hệ thống lọc vi sinh dung tích 160L, máy bơm AP450.

Mô hình Aquaponics

Từ kết quả trên, nhóm nghiên cứu đã thiết kế thêm 3 loại mô hình Aquaponic (trồng trên bồn giá thể, trồng trên máng và trồng thả bè), có thể áp dụng để trồng hầu hết các loại rau ăn lá. Trong đó cải xanh, cải ngọt và rau xà lách cho năng suất cao hơn các loại còn lại. Hàm lượng nitrat, kim loại nặng và vi sinh vật đạt ngưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm, loại phân bón lá Super fish emulsion có tác động tốt hơn so với BC208. Khi trồng với giá thể gốm nung ở mật độ 100 cây/m2 ,mức nước ở ngưỡng 3cm và nuôi cá ở mật độ 60 con/m3  thì các loại cải xanh, cải ngọt, rau xà lách và cá rô phi đều cho năng suất cao nhất lần lượt là 3.97-4.14 kg/m2; 3.36-3.41 kg/m2; 2.16-2.27 kg/m2; 32.22 kg/m3, đồng thời do nước ở bể Aquaponics được lọc qua hệ thống rễ cây, giá thể trồng nên cá rô phi sinh trưởng tốt hơn so với bể thông thường. Mô hình Aquaponic cải tiến đã đem lại năng suất tốt, hiệu quả kinh tế đạt 2.035.800 đồng/2,4 m2 hệ thống/6 tháng do khắc phục được những hạn chế như bồn trồng rau lớn, diện tích trồng hẹp, khối lương giá thể lớn… của mô hình Aquaponic đại trà ngoài thị trường.

Các tin khác: