SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của nồng độ canxi đến hiện tượng nứt quả dưa lê trồng trong nhà màng

Nhóm tác giả Lê Hữu Bảo Dương (Đại học Nông lâm TP.HCM), Huỳnh Quang Tuấn (Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM) và cộng sự thực hiện nghiên cứu nhằm xác định quy trình sản xuất và giảm thiểu hiện tượng nứt quả trên dưa lê, nâng cao giá trị thương phẩm của quả.

Canxi (Ca) là dưỡng chất cần thiết làm vững chắc vách tế bào, làm dày thành tế bào và săn chắc quả. Hàm lượng Ca là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiện tượng nứt quả của dưa lê giai đoạn nuôi quả. Nghiên cứu (đăng trên Tạp chí KHKT Nông lâm nghiệp, số 5/2017) đã tiến hành thí nghiệm với giống dưa lê Chu Phấn trong nhà màng tại Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM) nhằm xác định nồng độ Ca thích hợp trong dung dịch dinh dưỡng cung cấp cho dưa lê, đảm bảo năng suất và giảm nứt quả.

Kết quả cho thấy, sử dụng Ca nồng độ 160 ppm kết hợp phun Ca qua lá với nồng độ 0,3% (phun 3 lần vào thời điểm 28 ngày sau trồng, 38 ngày sau trồng và 48 ngày sau trồng) cho kết quả tốt nhất về các chỉ tiêu chiều dài quả (19,6 cm), đường kính quả (17,6 cm), khối lượng trung bình quả (1,68 kg/quả), năng suất lý thuyết (35,42 tấn/ha), năng suất thực thu (33,42 tấn/ha), tỷ lệ nứt quả (3,53%).

 

Nguồn: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp

Các tin khác: