SpStinet - vwpChiTiet

 

TP.HCM dẫn đầu về chỉ số thương mại điện tử

Theo công bố về chỉ số thương mại điện tử (EBI) năm 2013 của hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), có năm tỉnh thành dẫn đầu về chỉ số EBI là TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Đồng Nai. Năm nay, dù xếp hạng nhất, nhưng TP.HCM (68,4) và Hà Nội (67,9) có số điểm suýt soát nhau.

Hầu hết các địa phương tham gia khảo sát về EBI đều không có sự thay đổi nhiều về số điểm so với năm ngoái. Theo VECOM, tỷ lệ doanh nghiệp dùng email để nhận đơn hàng trong năm 2013 đã tăng lên 83% so với 70% của năm 2012; đã có 35% doanh nghiệp nhận đơn hàng trực tiếp trên website, cao hơn mức 29% của năm 2012. Chỉ số EBI 2013 được xây dựng trên cơ sở cuộc điều tra khảo sát hơn 3.000 doanh nghiệp với 47 tỉnh trên toàn quốc. Các mô hình giao dịch trực tuyến giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) đang phát triển mạnh.
Nguồn: SGTT

Các tin khác: