SpStinet - vwpChiTiet

 

“Nhận thức của xã hội về sở hữu trí tuệ ngày càng được được nâng cao”

“Điều đáng mừng vì xã hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ngày càng nhận thức được vai trò quan trọng của sở hữu trí tuệ. Thậm chí, một cửa hiệu nhỏ cũng đăng ký nhãn hiệu”

 

Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí cho biết tại Tọa đàm về công tác thông tin, truyền thông trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ được tổ chức này 30/01/2018, tại Hà Nội. Tọa đàm nhằm mục đích thông tin, tuyên truyền về kết quả các hoạt động SHTT năm 2017, định hướng hoạt động năm 2018, cũng như trao đổi về những vấn đề mà báo chí quan tâm đối với lĩnh vực SHTT. Tham dự Hội nghị có Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí, Phó Cục trưởng Cục SHTT Phan Ngân Sơn, lãnh đạo của một số đơn vị trực thuộc Cục và đại diện của hơn 20 cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu tại Tọa đàm, Cục trưởng Đinh Hữu Phí cho biết, năm 2017 Cục SHTT đã tiếp nhận 102.337 đơn các loại, trong đó có 58.877 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (tăng 1,1% so với năm 2016). Cục đã xử lý 80.599 đơn các loại, trong đó có 39.250 đơn đăng ký xác lập quyền SHCN (tăng 1,0% so với năm 2016) và cấp văn bằng bảo hộ cho 28.314 đối tượng SHCN (tăng 9,4% so với năm 2016), bao gồm 1.745 Bằng độc quyền sáng chế, 146 Bằng độc quyền GPHI, 2.267 Bằng độc quyền KDCN, 19.401 GCN đăng ký nhãn hiệu quốc gia và chấp nhận bảo hộ 4.745 nhãn hiệu quốc tế; 06 GCN đăng ký CDĐL và 04 GCN đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

Hoạt động tổ chức triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (Chương trình 68) tiếp tục được thực hiện khẩn trương theo kế hoạch. Chương trình được triển khai với định hướng mục tiêu đổi mới, tập trung vào các nhiệm vụ hỗ trợ bảo hộ, áp dụng sáng chế; quản lý và khai thác TSTT của doanh nghiệp; hỗ trợ kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT.

Đây là điều đáng mừng vì xã hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ngày càng nhận thức được vai trò quan trọng của sở hữu trí tuệ. Thậm chí, một cửa hiệu nhỏ cũng đăng ký nhãn hiệu” ông Phí nói.

Cục trưởng Đinh Hữu Phí phát biểu tại Tọa đàm

Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về SHTT, Cục cũng triển khai một loạt các nhiệm vụ khác liên quan đến xây dựng chính sách, pháp  luật và quản lý nhà nước về SHTT. Hoạt động hợp tác quốc tế về SHTT năm 2017 có nhiều điểm sáng, đặc biệt là việc tổ chức thành công chuyến thăm Việt Nam của Tổng Giám đốc WIPO, việc Đại sứ Dương Chí Dũng đã được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng WIPO nhiệm kỳ 2018 – 2019 và Tổ chức thành công các Phiên họp lần thứ 44 và 45 Nhóm Chuyên gia SHTT của APEC và các hoạt động có liên quan khác, góp phần vào sự thành công chung của Năm APEC Việt Nam 2017.

Bên cạnh đó, Cục cũng đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công SHTT để hỗ trợ chuyển hóa quyền SHTT của doanh nghiệp, tổ chức thành tài sản quan trọng, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế. “Trọng tâm của các hoạt động này là hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu và khai thác sáng chế, nhất là trong phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên phạm vi cả nước”, Cục trưởng nhấn mạnh.

Về kế hoạch năm 2018, Cục trưởng Đinh Hữu Phí cho biết sẽ hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược SHTT quốc gia trong Quý 2/2018; tập trung triển khai nhiệm vụ liên quan đến sửa đổi Luật SHTT. Đồng thời Cục cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế để hỗ trợ cho công tác của Cục và hệ thống SHTT của Việt Nam; hoàn tất thủ tục gia nhập Thỏa ước La-hay về đăng ký quốc tế KDCN; chuẩn bị để thực hiện tốt vai trò Chủ tịch Đại hội đồng WIPO nhiệm kỳ 2018 - 2019. Cục cũng phải tiếp tục nâng cao năng lực CNTT để đáp ứng yêu cầu của công việc; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác xử lý đơn SHCN thông qua nâng cao năng lực và việc hoàn thiện các quy trình, thủ tục thẩm định đơn SHCN; tập trung xử lý các đơn SHCN tồn sâu.

Phát biểu tại Tọa đàm, đại diện một số cơ quan thông tấn báo chí cho rằng hoạt động của Cục SHTT năm qua có nhiều điểm sáng để có thể truyền thông, đồng thời cảm ơn Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ đã tích cực hợp tác, tạo điều kiện cho báo trí tuyên truyền về hoạt động SHTT. Một số ý kiến cũng đề nghị Cục có cơ chế cung cấp thông tin cho báo chí để kịp thời thông tin đến công chúng, đặc biệt là về các vấn đề SHTT mà xã hội quan tâm. Thay mặt Cục SHTT, Cục trưởng Đinh Hữu Phí ghi nhận các ý kiến đề xuất, kiến nghị để nghiên cứu triển khai nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu thông tin, truyền thông về sở hữu trí tuệ trong năm 2018.

 

Các tin khác: