SpStinet - vwpChiTiet

 

Truyền thông khoa học và công nghệ: cần tăng chiều sâu thông tin

Ngày 26/1, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức hội nghị báo chí “Truyền thông kết nối KH&CN để đổi mới và phát triển TP.HCM”. Dịp này, Sở cũng công bố 5 mục tiêu điểm nhấn và 5 chương trình trọng điểm về KH&CN năm 2018.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng (Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM), thời gian qua, truyền thông KH&CN đã có những thành công trong việc tác động đến cộng đồng, xã hội, làm tăng mức độ quan tâm về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tạo nên sự thay đổi rõ rệt về nhận thức, đặc biệt là các doanh nghiệp và nhà trường. Tuy nhiên, ông Nguyễn Việt Dũng cho rằng, truyền thông KH&CN cần quan tâm hơn nữa về chiều sâu thông tin. Ví dụ, khi viết về những mặt hạn chế của chính sách KH&CN như cơ chế tài chính vẫn làm khó các nhà khoa học thì cần tìm tận cùng vấn đề đang vướng mắc, vì sao vướng mắc,… Như vậy mới có thể tìm ra giải pháp gỡ khó cho vấn đề.

Sở KH&CN TP.HCM mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí và có những sáng tạo hơn nữa để hoạt động truyền thông về KH&CN, đổi mới sáng tạo ngày càng trở nên hấp dẫn với cộng đồng xã hội. Để thúc đẩy hơn nữa vai trò của báo chí, năm 2018, Sở KH&CN TP.HCM sẽ có giải thưởng về KH&CN và Đổi mới sáng tạo của Thành phố, trong đó có giải thưởng dành cho báo chí.

Ông Nguyễn Việt Dũng trao đổi với các phóng viên, biên tập viên tại hội nghị. Ảnh: LV.

Về trọng tâm hoạt động năm 2018, Sở KH&CN TP.HCM đặt ra 5 mục tiêu gồm: nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về KH&CN và hiệu quả công tác điều hành quản lý; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo hướng gắn kết thực tiễn, có trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế xã hội; đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng KH&CN, nâng cao năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh; thúc đẩy ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo tại cơ sở và toàn xã hội; xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển thị trường KH&CN tiến tới nền kinh tế sáng tạo. Đối với 5 chương trình 2018, Sở sẽ tập trung triển khai: chương trình Nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KH&CN TP.HCM giai đoạn 2016 - 2022; chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh; chương trình Thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN Thành phố; kế hoạch hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo ở cơ sở và chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN về nông nghiệp; chương trình Nâng cao năng lực quản lý nhà nước.

Các tin khác: