SpStinet - vwpChiTiet

 

Ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng báo chí KH&CN 2017

Lễ trao Giải thưởng báo chí về KH&CN sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm vào đúng dịp kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5; thời gian nhận tác phẩm được tính từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 hàng năm.

Ngày 21/11/2017,  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký quyết định số 3258/QĐ- BKHCN về việc phê duyệt Quy chế xét tặng “Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ” (Giải thưởng). Quyết định này sẽ thay thế Quyết định về quy chế xét tặng giải thưởng báo chí KH&CN năm 2013 số 1939/QĐ- BKHCN, ngày 5/7/2013.

Giải thưởng được định kỳ tổ chức hằng năm để trao tặng cho những tác phẩm báo chí xuất sắc về KH&CN của công dân Việt Nam đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

Mục đích của Giải thưởng nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò và tác động của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động khoa học và công nghệ; Ghi nhận và tôn vinh tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về khoa học và công nghệ;

Đồng thời, Giải thưởng còn tạo động lực, phong trào nhằm phát triển công tác truyền thông về khoa học và công nghệ, góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào cuộc sống và sản xuất kinh doanh; Chia sẻ kinh nghiệm thành công trong truyền thông về khoa học và công nghệ.

Giải thưởng xét, tặng cho bốn loại hình báo chí: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình và các Giải phụ theo tính chất từng năm và theo quyết định của Ban Tổ chức.

Đối với tác phẩm báo chí đoạt Giải Nhất, Giải thưởng gồm có: Cúp Giải Nhất “Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ”; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Tiền thưởng theo quy định Giải thưởng.

Đối với tác phẩm báo chí đoạt Giải Nhì, Giải Ba, Giải phụ, Giải thưởng gồm có: Chứng nhận của Ban Tổ chức; Biểu trưng “Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ”; Tiền thưởng (quà tặng) theo quy định Giải thưởng.

Các tin khác: