SpStinet - vwpChiTiet

 

Tập trung nguồn lực triển khai ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ

Trong thời gian tới, hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ cần được triển khai ngày một bài bản hơn và đi vào thực chất. Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (ƯDPTCN) cần nỗ lực, quyết tâm trong xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình đổi công nghệ cho một số doanh nghiệp, từ đó xác định được các nhóm sản phẩm, công nghệ ưu tiên phát triển trong từng lĩnh vực, làm chủ công nghệ và hướng vào các doanh nghiệp trọng tâm.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Văn Tùng cho biết như trên tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của CƯDPTCN diễn ra chiều 26/12 tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có: đồng chí Hoàng Văn Phong - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Trần Văn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN; đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ; cùng toàn thể cán bộ công chức và người lao động của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ. 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục ƯDPTCN Nguyễn Hoàng Hải đã báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Cục. Theo đó, trong năm 2017, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã tích cực và chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Cục để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ giao.

Ngay từ đầu năm 2017, toàn thể các đơn vị thuộc Cục tập trung tối đa các nguồn lực triển khai các nội dung về ứng dụng, đổi mới công nghệ, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tại các Nghị quyết của TW và Chính phủ như Nghị quyết số 01/NQ-CP; Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 27/NQ-CP. Trên cơ sở đó, các đơn vị thuộc Cục luôn bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để cụ thể hóa chương trình công tác và chủ động triển khai thực hiện. Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của các cấp Lãnh đạo để tháo gỡ. Trách nhiệm của từng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được xác định rõ, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới.

Phó Cục trưởng Cục ƯDPTCN Nguyễn Hoàng Hải báo cáo hoạt động công tác năm 2017 của Cục 

Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục luôn chỉ đạo sát sao, xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thế chế, chính sách pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung thực hiện bên cạnh các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy ứng dụng, phát triển và đổi mới công nghệ; từ đó, mạnh dạn nghiên cứu, đưa vào thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ thuộc các chương trình quốc gia; công tác xây dựng văn bản pháp luật đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực so với năm trước, giảm thiểu tình trạng chậm tiến độ văn bản, đề án. Công tác tham mưu, xây dựng văn bản pháp luật, gồm Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành, hướng dẫn Nghị định 134/2016/NĐ-CP, các văn bản hưỡng dẫn Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, các văn bản tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ, chương trình hành động của Bộ KH&CN đều được soạn thảo và trình Lãnh đạo Bộ ban hành kịp thời, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho các hoạt động KH&CN.

Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh, trong năm 2017, việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực ứng dụng, phát triển và đổi mới công nghệ đạt những kết quả tích cực, phát huy được vai trò của địa phương, viện trường và doanh nghiệp. Công tác chuẩn bị và triển khai các hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ; tư vấn kỹ thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu công nghệ, chuyên gia công nghệ; hỗ trợ nâng cao năng lực cho các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN địa phương.

Cục ƯDPTCN đã phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng bản đồ công nghệ ngành chọn tạo giống lúa và bản đồ công nghệ ngành sản xuất vắc-xin, tiếp tục chủ trì xây dựng bản đồ công nghệ ngành cơ khí chế tạo ô tô và máy nông nghiệp, bản đồ công nghệ ngành công nghệ vi sinh. Cục ƯDPTCN hỗ trợ, hướng dẫn triển khai xây dựng hoàn thành bản đồ công nghệ lĩnh vực công nghệ gen, bản đồ công nghệ lĩnh vực công nghệ tế bào gốc, bản đồ công nghệ ngành sản xuất vật liệu và linh kiện điện tử, bán dẫn. Cục ƯDPTCN đã xây dựng lộ trình công nghệ và ứng dụng vào định hướng nghiên cứu, phát triển của các doanh nghiệp trong các ngành, lĩnh vực đều được triển khai có chất lượng và đảm bảo kế hoạch đề ra, có tác động tích cực trong việc thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

Cùng với đó, Cục ƯDPTCN đã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến hợp tác đầu tư chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam đều đi vào thực chất, góp phần đưa nhanh các kết quả nghiên cứu ứng dụng, tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, công nghệ tiên tiến của nước ngoài vào Việt Nam, tạo cơ hội và tiềm năng hợp tác, liên kết phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong chia sẻ tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả quan trọng Cục đã đạt được, Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng Hải cũng nêu lên một số điểm vướng mắc của Cục như: tiến độ xây dựng và ban hành một số văn bản, đề án còn chậm do chờ đồng bộ với cơ chế chung quản lý và thực hiện các chương trình quốc gia của Bộ, do đó xin rút khỏi kế hoạch soạn thảo một số đề án; hoạt động phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ vẫn chưa thật thống nhất, thông suốt. Còn tình trạng lỏng lẻo, thiếu quy định rõ ràng về quy trình giải quyết công việc ở các đơn vị. Phương thức quản lý điều hành của bộ máy hành chính một số nơi chậm thay đổi, quy trình làm việc còn thiếu chuyên nghiệp, sự phối hợp còn thiếu chặt chẽ.

Đối với nhiệm vụ đánh giá hiện trạng đổi mới công nghệ trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, để bổ sung các số liệu về hoạt động đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp trong báo cáo công tác thực hiện kế hoạch năm 2017 các Bộ, ngành, địa phương gửi về Bộ KH&CN, Cục đã phối hợp với Vụ KH&CN địa phương, Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật rà soát, tổng hợp số liệu về doanh nghiệp có hoạt động đổi mới công nghệ, tuy nhiên hầu hết các bộ, ngành, địa phương chỉ báo cáo về tình hình sử dụng NSNN, chưa báo cáo, tính toán được tốc độ đổi mới công nghệ và một số số liệu theo yêu cầu tại công văn số 209/BKHCN-KHTH và công văn số 57/ƯDCN-KHTC...

Bên cạnh đó, do hạn chế về nhân lực và kinh phí thực hiện, một số nhiệm vụ thường xuyên của Cục mới chỉ đạt được những kết quả bước đầu và chưa hình thành được hệ thống xuyên suốt để triển khai rộng rãi do phụ thuộc vào nguồn kinh phí của các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN cũng như nguồn kinh phí tự túc khi phối hợp với các đơn vị ngoài Bộ.

Thay mặt Cục ƯDPTCN, Cục trưởng Tạ Việt Dũng đã tiếp thu những ý kiến của các đại biểu tham dự và sẽ đưa vào kế hoạch hoạt động của Cục trong năm 2018

Đẩy mạnh xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ

Về kế hoạch công tác năm 2018 và các năm tiếp theo, Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng Hải cho biết, Cục ƯDPTCN tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết chỉ đạo, điều hành, Chương trình hành động nhiệm kỳ và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trước mắt, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng chính sách, pháp luật như: Xây dựng các văn bản hướng dẫn liên quan đến Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi. Trình ban hành Quyết định của Bộ trưởng về Quy định xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ và đổi mới công nghệ cho ngành, lĩnh vực sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia.

Về công tác chuyên môn, Cục ƯDPTCN sẽ tổ chức tốt: hoạt động Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt động các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN năm 2018 tại khu vực Tây Nam Bộ; “Diễn đàn xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam - Lào năm 2018” tại nước CHDCND Lào; Hội nghị về hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng TBKHCN lần thứ 11 năm 2018; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp sản xuất, nhu cầu công nghệ, công nghệ sẵn sàng chuyển giao; đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới điểm kết nối cung - cầu công nghệ phục vụ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; tiếp tục mở rộng và tăng cường hiệu quả hoạt động tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN trên các địa phương của cả nước; Hỗ trợ các đơn vị phối hợp triển khai các nhiệm vụ xây dựng bản đồ công nghệ trong lĩnh vực cơ khí ô tô, máy nông nghiệp và máy công cụ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong lĩnh vực y tế và công nghiệp; phát triển và ứng dụng công nghệ kết nối vạn vật (Internet of Things) tại Việt Nam; ứng dụng công nghệ enzyme và protein.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số đơn vị tham dự cũng đã chúc mừng kết quả đạt được của Cục ƯDPTCN trong năm qua và chia sẻ, thảo luận một số nội dung phối hợp, tổ chức thực hiện trong thời gian tới cùng với CƯDPTCN. Nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong đã có những chia sẻ chân tình, bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đối với Cục ƯDPTCN. Nguyên Bộ trưởng Hoàng Văn Phong mong muốn, thời gian tới Cục ƯDPTCN sẽ chung tay, phối hợp với một số đơn vị xây dựng Nghị định về Luật chuyển giao công nghệ sửa đổi, đẩy mạnh xây dựng bản đồ công nghệ, lập lộ trình đổi mới công nghệ. Phải làm sao những cụm công nghệ ấy có ở những doanh nghiệp nào và doanh nghiệp nào ứng dụng công nghệ ấy để phát triển. Đồng thời, Cục cần đẩy mạnh hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng TBKHCN.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của Cục ƯDPTCN trong năm 2017. Đối với hoạt động thường xuyên như Techdemo, Thứ trưởng Trần Văn Tùng bày tỏ mong muốn hoạt động này được triển khai ngày một bài bản hơn và đi vào thực chất. Thời gian tới, Cục ƯDPTCN cần nỗ lực, quyết tâm trong xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình đổi công nghệ cho một số doanh nghiệp, từ đó xác định được các nhóm sản phẩm, công nghệ ưu tiên phát triển trong từng lĩnh vực, làm chủ công nghệ và hướng vào các doanh nghiệp trọng tâm. Về đổi mới hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng TBKHCN, Cục ƯDPTCN cần có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ cũng như địa phương để xây dựng mô hình hoạt động của các Trung tâm. 

Toàn cảnh Hội nghị

Lãnh đạo Bộ luôn quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện để Cục ƯDPTCN có cơ chế, phương pháp làm, nguồn lực thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao. Tôi tin tưởng rằng Cục ƯDPTCN sẽ phát huy truyền thống, năng lực, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ chung”, Thứ trưởng Trần Văn Tùng bày tỏ.

 

Các tin khác: